Christophe ROUILLON

starosta obce Coulaines

 Christophe ROUILLON

Politická skupina

SES (Strana evropských socialistů)

Komise

  • CIVEX (Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci)
  • ECON (Komise pro hospodářskou politiku)

Zastupovaná země

Francie

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

08.07.2008

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Předseda/Předsedkyně

  • Skupina SES

Zpravodaj/Zpravodajka

  • 7. funkční období – komise ECON

Člen/Členka

  • Plenární zasedání ARLEM
  • ARLEM – Komise pro udržitelný územní rozvoj
  • MS Brexit
  • Konference předsedů
  • Vyslanci Paktu starostů a primátorů
  • Francouzská delegace