Michael SCHNEIDER

státní tajemník, zplnomocněnec spolkové země Sasko-Anhaltsko při spolkové vládě

 Michael SCHNEIDER

Politická skupina

ELS (Evropská lidová strana)

Komise

  • COTER (Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU)
  • CIVEX (Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci)

Jazykové znalosti

  • němčina
  • angličtina

Zastupovaná země

Německo

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt