Členové  

Evropský výbor regionů (VR) má 329 členů , kteří zastupují místní a regionální orgány ze všech 27 členských států EU. Scházejí se na plenárním zasedání v Bruselu 5 až 6krát ročně, aby diskutovali o politických prioritách a přijímali stanoviska k právním předpisům EU.

Členové musí být demokraticky zvoleni nebo zastávat politický mandát ve své domovské zemi. Regionální a místní zástupce (členy a náhradníky), kteří tvoří národní delegace, navrhují jednotlivé vnitrostátní vlády a jejich jmenování pak schvaluje Rada EU.

V dubnu 2019 přijalo předsednictvo strategii genderově vyváženého zastoupení členů ve VR .

Členové VR jsou rozděleni do skupin podle své politické příslušnosti – a  podle oblasti zájmu – do komisí.

Více informací naleznete na portálu členů, v Kodexu chování členů VR v jednacím řádu VR​.