Evropský summit regionů a měst  

Evropský výbor regionů (VR) pořádá každé dva roky Evropský summit regionů a měst. Na těchto summitech se setkávají volení představitelé místních a regionálních orgánů a diskutují o největších výzvách, před nimiž stojí Evropská unie.

9th European Summit of Regions and Cities

9th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities
Sdílet: