Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Písemná konzultace zainteresovaných stran na téma Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci  

Účelem sdělení Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci, které zveřejnila Evropská komise v lednu 2020, je rozproudit širokou diskusi o provádění evropského pilíře sociálních práv. Toto sdělení zároveň představuje plán nejvýznamnějších akcí, které Komise ohlásila na období let 2020–2021. Komise vypracuje do prosince 2020 na základě příspěvků zainteresovaných stran akční plán pro rok 2021, který bude obsahovat názory na nutnost přijmout další nová politická opatření, jež budou případně provázena legislativními iniciativami na evropské úrovni.

Hlavním cílem je zajistit, aby transformace ve třech hlavních oblastech – tj. klimatická neutralita, digitalizace a demografická změna –, před níž EU stojí, byla provedena spravedlivě.

Poté, co Evropská komise sdělení přijala, však bylo vzhledem k pandemii COVID-19 naléhavě nutné řešit globální zdravotní nouzi a zmírnit její ohromné dopady na společnost i hospodářství.

Výše uvedené sdělení Evropské komise bude předmětem příslušného nového stanoviska VR, jehož zpravodajkou jmenovala komise SEDEC svou předsedkyni Anne Karjalainen (FI/SES).

Stanovisko má být přijato na schůzi komise SEDEC dne 9. července 2020 a na plenárním zasedání ve dnech 12. až 14. října 2020.

Paní Karjalainen by prostřednictvím této písemné konzultace chtěla oslovit příslušné zainteresované strany a shromáždit jejich příspěvky k prozkoumání následujících otázek:

 1. Podílel se Váš (místní či regionální) orgán či Vaše organizace na provádění jednoho či více aspektů evropského pilíře sociálních práv? Kterých?
   
 2. Je provádění sociálního pilíře v oblastech, jichž se účastníte, úspěšné? Co by se dalo zlepšit?
   
 3. Máte nějaké konkrétní připomínky k řízení opatření k provádění evropského pilíře sociálních práv?
   
 4. Pokud jde o obecné téma spravedlivé transformace, kterou oblast nebo oblasti politiky (maximálně 3) byste upřednostňovali v konkrétních podmínkách Vašeho místního nebo regionálního orgánu nebo Vaší organizace?
   
 5. Setkali jste se ve Vašem městě či regionu nebo ve Vaší organizaci s problémy v oblasti životního prostředí? Jaká opatření byla přijata k zajištění sociálně spravedlivé zelené transformace?
   
 6. Přechod na digitální technologie se v praxi stal realitou. Jak řešíte jeho sociální dopady na místní a regionální úrovni?
   
 7. Evropská komise zveřejnila plán nadcházejících iniciativ týkající se 20 zásad evropského pilíře sociálních práv. Jaký máte na tento seznam názor? Je přiměřený? Navrhli byste nějaká další opatření na evropské úrovni?
   
 8. Dotkla se Vašeho místního či regionálního orgánu nebo Vaší organizace pandemie COVID-19? V jaké oblasti či oblastech?
   
 9. Pandemie COVID-19 má nevyčíslitelné sociální a hospodářské dopady. Měla by Evropská komise přijmout dodatečná dlouhodobá opatření k posílení odolnosti trhů práce, k ochraně pracovních míst a k zajištění efektivního poskytování veřejných služeb na místní a regionální úrovni?
   

Budeme rádi, když se do této konzultace zapojíte. Své odpovědi na výše položené otázky či jakékoli další připomínky nám prosím zašlete do 26. května 2020 na adresu sedec@cor.europa.eu.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Sdílet :
 
Související informace
Písemná konzultace zainteresovaných stran na téma Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
Související akce

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO