Evropský týden regionů a měst  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Evropský týden regionů a měst je čtyřdenní akce, která se každoročně koná v Bruselu a na níž si úředníci regionálních a obecních samospráv spolu s experty a zástupci akademické sféry mohou vyměňovat osvědčené postupy a know how z oblasti regionálního a městského rozvoje.

Jde rovněž o uznávanou platformu pro politickou komunikaci ve vztahu k rozvíjení unijní politiky soudržnosti, která pomáhá šíření osvěty o významu regionů a měst v rámci unijní tvorby politik mezi politické činitele.

Evropský týden regionů a měst je nejrozsáhlejší evropskou veřejnou akcí svého druhu.

Jak tato akce vlastně probíhá?

Počátkem října se asi 6 000 účastníků a 600 řečníků ze všech koutů Evropy i mimo ni sejde v Bruselu, kde se zúčastní cca 100 pracovních zasedání, výstav a společenských akcí týkajících se regionálního a místního rozvoje. Program je každoročně upravován podle konkrétního kontextu agendy EU. Účast na akci je bezplatná.  

Proč „týden“ regionů a měst?

Regiony a města se podílejí na tvorbě většiny unijních politik. Místní a regionální veřejné orgány v EU odpovídají za jednu třetinu veřejných výdajů (2,1 bilionu EUR ročně) a za dvě třetiny veřejných investic (cca 200 mld. EUR), které se často musejí vynakládat v souladu právními předpisy EU.

Jak to začalo?

V roce 2003 vyzval Evropský výbor regionů, který je shromážděním EU regionálních a místních zástupců, bruselská zastoupení místních a regionálních orgánů při Evropské unii, aby společně v jeden okamžik otevřela dveře návštěvníkům v rámci společného konceptu dne otevřených dveří. V průběhu let tato iniciativa přerostla v klíčovou každoroční akci, jíž se účastní Evropská komise i další zainteresované subjekty.

V roce 2016 byla akce přejmenována na Evropský týden regionů a měst, když ze svého názvu vypustila slova OPEN DAYS. Bylo to proto, aby nedocházelo k záměně s „Dnem otevřených dveří“, který pořádají každoročně v květnu v Bruselu všechny instituce EU okolo Dne Evropy, a s podobnými akcemi pořádanými při stejné příležitosti zastoupeními Komise v členských státech.

Kdo jsou pořadatelé této akce?

Evropský týden regionů a měst společně pořádají Evropský výbor regionů EU (VR) a Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (GŘ REGIO). Brzy po začátku příslušného roku, obvykle v lednu, vyhlašují výzvu pro zájemce o partnerství. Poté dochází k výběru více než 200 partnerů z celé Evropy: regiony a města, rozdělené zejména do tematických uskupení (regionálních partnerství), podniky, finanční instituce, mezinárodní sdružení či akademické organizace. Partneři musí uspořádat semináře společného zájmu, často v kontextu provádění evropských strukturálních a investičních fondů a dalších programů EU.

Jaká je struktura programu?

Program vychází z hlavního sloganu a řady dílčích témat. Semináře či diskuze pořádají tři kategorie partnerů: 1) regionální partnerství tvořená evropskými regiony nebo městy; 2) partneři z institucí EU; 3) podniky, finanční instituce a místní a evropská sdružení. Účastníci a řečníci navštíví v Bruselu několik míst: místo či místa konání konference, místa konání akcí regionálních partnerů, zastoupení členských států, případně další prostory.

Co je to „univerzita“?

Jedná se o sérii seminářů pořádaných GŘ REGIO, VR a evropskými akademickými sítěmi specializovanými na regionální rozvoj, s důrazem na politický rozměr. Univerzita šíří osvětu a usnadňuje mezi akademickými pracovníky a regionálními a místními zástupci výměnu informací o výsledcích výzkumu v oblasti regionálního a městského rozvoje a politiky soudržnosti EU.

Od roku 2013 univerzita pořádá rovněž tzv. „Master Class“ pro postgraduální studenty a pro začínající vědce v oblasti regionální a městské politiky. Jejím cílem je zlepšit pochopení politiky soudržnosti EU a jejího výzkumného potenciálu mezi vybranými evropskými postgraduálními studenty a začínajícími vědci.

Kdo se Evropského týdne regionů a měst účastní?

Cílová skupina se konkrétně zajímá o regionální a městskou politiku, čili jde převážně o úředníky z místní, regionální, celostátní a unijní úrovně. Typický účastník pochází z regionální či místní samosprávy, na akci je poprvé a do Bruselu přijíždí konkrétně na tuto akci.

Jak přispívá Evropský týden regionů a měst k pořádání místních akcí po celé Evropě?

V souvislosti s Evropským týdnem regionů a měst, který se koná v Bruselu, má každé regionální partnerství v rámci iniciativy Evropa v mém kraji/městě uspořádat místní akci. Ta by měla mít formu dialogu s občany nebo politické diskuse a měl by se jí účastnit některý z členů Evropského výboru regionů. Cílem těchto dialogů s občany je naslouchat a podat okamžitou zpětnou vazbu ohledně diskusí, které ve městech a regionech probíhají.

Místní akce jsou zaměřeny na rozsáhlou škálu účastníků, včetně široké veřejnosti, politických činitelů, odborníků, místních a regionálních orgánů a sdělovacích prostředků, a mají zvýšit povědomí o dopadu politik EU v regionech a městech.

Jaký je dopad Evropského týdne regionů a měst?

Již od počátku existence této iniciativy se její vliv systematicky vyhodnocuje. Účastníci vyzdvihují zejména užitečnost informací od unijních institucí a možnost navázat kontakt s kolegy z jiných zemí, neboť to považují za relevantní pro profesionální nakládání s unijními fondy. Význam této události dokládá i její značný ohlas ve sdělovacích prostředcích. V uplynulých letech přijelo o této akci referovat na 300 novinářů z tištěných, rozhlasových, televizních či internetových médií.

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".