Evropský týden regionů a měst  

Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek) je největší každoroční akce věnovaná regionální politice, která se koná v Bruselu.

Stala se jedinečnou platformou pro komunikaci a vytváření sítí, která spojuje regiony a města z celé Evropy, včetně jejich politických zástupců, úředníků, odborníků a akademických pracovníků.

Za posledních 17 let se zasloužila o propagaci toho, jak regiony a města využívají fondy EU pro zlepšování každodenního života občanů.

Jak tato akce vlastně probíhá?

Počátkem října se přes 9 000 účastníků, včetně více než 1 000 řečníků ze všech koutů Evropy i mimo ni, sejde v Bruselu, kde se zúčastní více než 300 pracovních zasedání, výstav a společenských akcí týkajících se regionálního a místního rozvoje. Program je každoročně upravován podle konkrétního kontextu agendy EU. Účast na této akci je bezplatná.

Proč „týden“ regionů a měst?

Regiony a města se podílejí na tvorbě většiny unijních politik. Místní a regionální veřejné orgány v EU odpovídají za jednu třetinu veřejných výdajů (2,1 bilionu EUR ročně) a za dvě třetiny veřejných investic (cca 200 miliard EUR), které se často musejí vynakládat v souladu právními předpisy EU.

Jak to začalo?

V roce 2003 vyzval Evropský výbor regionů, který je shromážděním regionálních a místních zástupců ze členských států EU, bruselská zastoupení místních a regionálních orgánů při Evropské unii, aby společně v jeden okamžik otevřela dveře návštěvníkům v rámci společného konceptu dne otevřených dveří. V průběhu let tato iniciativa přerostla v klíčovou každoroční akci, jíž se účastní Evropská komise i další zainteresované subjekty. V roce 2016 byla přejmenována na „Evropský týden regionů a měst“, přičemž z názvu byla vypuštěna slova OPEN DAYS. Bylo to proto, aby nedocházelo k záměně s „Dnem otevřených dveří“, který pořádají v květnu v Bruselu všechny instituce EU okolo Dne Evropy, a s podobnými akcemi pořádanými při stejné příležitosti zastoupeními Komise v členských státech.

Kdo jsou pořadatelé této akce?

Evropský týden regionů a měst společně pořádají Evropský výbor regionů (VR) a Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (GŘ REGIO). Brzy po začátku příslušného roku, obvykle v lednu, vyhlašují výzvu pro zájemce o partnerství. Poté dochází k výběru více než 500 partnerů z celé Evropy: regiony a města, rozdělené zejména do uskupení se sdílenými tématy (do regionálních partnerství), podniky, finanční instituce, mezinárodní sdružení či akademické organizace. Partneři by měli uspořádat semináře o otázkách společného zájmu, které se často týkají provádění evropských strukturálních a investičních fondů a dalších programů EU.

Jak je program strukturován?

Program vychází z hlavního sloganu a řady dílčích témat. Semináře či diskuze pořádají tři kategorie partnerů: 1) regionální partnerství tvořená evropskými regiony nebo městy, 2) partneři z institucí EU, 3) podniky, finanční instituce a místní a evropská sdružení. Účastníci a řečníci navštíví v Bruselu různá místa: místo či místa konání konference, místa konání akcí regionálních partnerů, zastoupení členských států, případně další prostory.

Kdo se Evropského týdne regionů a měst účastní?

Cílová skupina se konkrétně zajímá o regionální a městskou politiku, čili jde převážně o úředníky z místní, regionální, celostátní a unijní úrovně. Typický účastník pochází z regionální či místní samosprávy, na akci je poprvé a do Bruselu přijíždí konkrétně za tímto účelem.

Jaký je dopad Evropského týdne regionů a měst?

Dopad akce je systematicky vyhodnocován již od jejího vzniku. Účastníci zdůrazňují, že akce je užitečná zejména z hlediska profesionálního řízení finančních prostředků EU, informací poskytnutých orgány EU a navazování kontaktů s kolegy z jiných zemí. Význam této akce dokládá i její značný ohlas ve sdělovacích prostředcích. V uplynulých letech o ní přijelo referovat na 300 novinářů z tištěných, rozhlasových, televizních či internetových médií z celé Evropy.

Jak se přihlásit jako partner?

Více informací o tom, jak se přihlásit jako partner akce, naleznete na internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst.

Jak se zaregistrovat jako účastník?

Více informací o tom, jak se zaregistrovat jako účastník akce, naleznete na internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst.

Jak se přihlásit k odběru zpravodaje?

Přihlásit se k odběru zpravodaje Evropského týdne regionů a měst.​​
Share:
Související informace