Evropský týden regionů a měst  

Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek) je největší každoroční akce věnovaná regionální politice. Města a regiony během této čtyřdenní události představují své schopnosti vytvářet růst a pracovní příležitosti a provádět politiku soudržnosti Evropské unie a prokazují význam místní a regionální úrovně pro řádnou evropskou správu věcí veřejných.

Od svého prvního ročníku se stala jedinečnou platformou pro komunikaci a vytváření sítí, která spojuje regiony a města z celé Evropy, včetně jejich politických zástupců, úředníků, odborníků a akademických pracovníků. Evropský týden regionů a měst se za posledních 17 let zasloužil o propagaci způsobů, jakými regiony a města využívají fondy EU pro zlepšování každodenního života občanů.​

Jak tato akce vlastně probíhá?

V říjnu se přes 10 000 účastníků, včetně více než 1 000 řečníků ze všech koutů Evropy i mimo ni, zapojí do rozsáhlého programu konferencí, výstav a společenských akcí týkajících se regionálního a místního rozvoje. Program je každoročně upravován podle konkrétního kontextu agendy EU. Účast na této akci je bezplatná.

Proč týden regionů a měst?

Regiony a města se podílejí na tvorbě většiny unijních politik. Místní a regionální veřejné orgány v EU odpovídají za jednu třetinu veřejných výdajů (2,1 bilionu EUR ročně) a za dvě třetiny veřejných investic (cca 200 miliard EUR), které se často musejí vynakládat v souladu s právními předpisy EU.

Jak to začalo?

V roce 2003 vyzval Evropský výbor regionů, který je shromážděním regionálních a místních zástupců z členských států EU, bruselská zastoupení místních a regionálních orgánů při Evropské unii, aby společně v jeden okamžik otevřela dveře návštěvníkům v rámci společného konceptu dne otevřených dveří. V průběhu let tato iniciativa přerostla v klíčovou každoroční akci, jíž se účastní Evropská komise i další zainteresované subjekty. V roce 2016 byla přejmenována na „Evropský týden regionů a měst“, přičemž z názvu byla vypuštěna slova OPEN DAYS. Bylo to proto, aby nedocházelo k záměně s „Dnem otevřených dveří“, který pořádají v květnu v Bruselu všechny instituce EU okolo Dne Evropy, a s podobnými akcemi pořádanými při stejné příležitosti zastoupeními Komise v členských státech.

Kdo jsou pořadatelé této akce?

Evropský týden regionů a měst společně pořádají Evropský výbor regionů (VR) a Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (GŘ REGIO). Brzy po začátku příslušného roku, obvykle v lednu, vyhlašují výzvu pro zájemce o partnerství. Poté dochází k výběru partnerů z celé Evropy: regiony a města, nejčastěji sdružené do uskupení se společnými tématy (regionálních partnerství), podniky, finanční instituce, mezinárodní sdružení či akademické organizace. Partneři by měli uspořádat semináře o otázkách společného zájmu, které se často týkají provádění evropských strukturálních a investičních fondů a dalších programů EU.

Jak je program strukturován?

Program vychází z hlavního sloganu a řady dílčích témat. Jednotlivé akce pořádají tři kategorie partnerů: 1) regiony nebo města, 2) partneři z institucí EU, 3) podniky, finanční instituce a místní a evropská sdružení. Od roku 2020 se Evropský týden regionů a měst přizpůsobil pandemii COVID-19 a změnil se v digitální akci, jež partnerům a účastníkům nabízí virtuální pracovní setkání a příležitosti k navazování kontaktů.

Kdo se Evropského týdne regionů a měst účastní?

Cílová skupina se konkrétně zajímá o regionální a městskou politiku, čili jde převážně o úředníky z místní, regionální, celostátní a unijní úrovně. Typický účastník pochází z regionální či místní samosprávy a je na akci poprvé.

Jaký je dopad Evropského týdne regionů a měst?

Dopad akce je již od jejího vzniku systematicky vyhodnocován. Účastníci zdůrazňují, že akce je užitečná zejména z hlediska profesionálního řízení finančních prostředků EU, informací poskytnutých orgány EU a navazování kontaktů s kolegy z jiných zemí. Význam této akce dokládá i její značný ohlas ve sdělovacích prostředcích. V uplynulých letech o ní přijelo referovat na 300 novinářů z tištěných, rozhlasových, televizních či internetových médií z celé Evropy.

Jak se přihlásit jako partner?

Přihlášky se obvykle podávají od konce ledna každého roku. Více informací o tom, jak se přihlásit, naleznete na internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst v sekci určené partnerům.

Jak se přihlásit jako účastník?

Více informací o tom, jak se zaregistrovat jako účastník akce, naleznete na internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst, přičemž registrace začíná v létě.

Jak se přihlásit k odběru zpravodaje?

Přihlásit se k odběru zpravodaje Evropského týdne regionů a měst.


Sdílet:
Související informace