Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Písemná konzultace zúčastněných stran na téma Zpráva o překážkách jednotného trhu a akční plán pro prosazování jednotného trhu  

Jednotný trh EU byl vytvořen před více než 25 lety a od té doby je základním kamenem hospodářského rozvoje EU. Považuje se za jeden z největších úspěchů EU a je jádrem hospodářské a politické integrace EU.

Jednotný trh dosáhl vysoké úrovně hospodářské integrace na v současnosti největším společném trhu na světě, což již podstatně prospělo ekonomikám i městům a regionům členských států.

Nicméně občané a podnikatelé i nadále čelí překážkám, které jim brání plně využívat potenciálu jednotného trhu, a objevují se překážky nové. Pokud by byly odstraněny zbývající překážky a byly účinně uplatňovány platné evropské právní předpisy, mohl by mít jednotný trh pro hospodářství EU a pro občany ještě značné dodatečné přínosy.

Evropská komise si toho je vědoma a v průběhu let přijala řadu iniciativ, jejichž účelem je řešit tyto překážky a zlepšit provádění a prosazování pravidel jednotného trhu. Dne 10. března 2020 zveřejnila dvě sdělení o jednotném trhu, která navazují na vyvíjené úsilí.

První má název Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh a identifikuje širokou škálu překážek na jednotném trhu z pohledu evropských podniků a spotřebitelů. Poukazuje na hlavní příčiny těchto překážek: omezující a složitá vnitrostátní pravidla, nedostatečné správní kapacity, nedokonalé provedení předpisů EU a jejich nedostatečné prosazování.

Druhé je nazvané Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu. Tento akční plán je výsledkem procesu, který v březnu 2019 zahájila Evropská rada. Obsahuje více než 20 opatření k lepšímu provádění a prosazování pravidel jednotného trhu v úzké koordinaci s členskými státy.

Obě sdělení jsou součástí balíčku opatření Komise, který má pomoci evropskému průmyslu provést dvojí transformaci: jednak dosáhnout klimatické neutrality, jednak se ujmout vedoucího postavení v digitální oblasti. Evropský výbor regionů (VR) se bude balíčkem opatření k průmyslové politice a strategií pro malé a střední podniky zabývat ve dvou samostatných stanoviscích.

Výše uvedená sdělení týkající se jednotného trhu budou předmětem cíleného nového stanoviska VR, jehož zpravodajem jmenovala komise ECON Tadeusze Truskolaskiho (EA/PL), starostu Białystoku.

Stanovisko má být přijato na schůzi komise ECON dne 24. června 2020 a na plenárním zasedání ve dnech 12.–14. října 2020.

Pan Truskolaski by prostřednictvím této písemné konzultace chtěl oslovit příslušné zúčastněné strany a shromáždit jejich příspěvky k prozkoumání těchto záležitostí:

Otázky

  1. Domníváte se, že Evropská komise ve svých sděleních o jednotném trhu ze dne 10. března 2020 určila všechny relevantní překážky pro jednotný trh a stanovila správné priority? Pokud ne, co podle Vás chybí a proč?
  2. Měla by Evropská komise zvážit nové legislativní návrhy, jejichž cílem by bylo řešit překážky na jednotném trhu a posílit provádění pravidel jednotného trhu? Pokud ano, jaké druhy iniciativ by měly být navrženy?
  3. Jak můžeme lépe chránit jednotný trh před nekalými ekonomickými činnostmi vlád a subjektů z třetích zemí? Jak můžeme lépe chránit jednotný trh před dumpingem na světovém trhu?

Budeme rádi, když se zapojíte do této konzultace. Své odpovědi na tři výše uvedené otázky či jakékoli další připomínky nám můžete zasílat do 15:00 dne 20. května 2020 na adresu econ@cor.europa.eu.

Pan Truskolaski a jeho tým jsou na požádání ochotni uspořádat v náležitých případech on-line setkání a diskuse.

S pozdravem

 

sekretariát komise ECON​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Sdílet :
 
Související informace
Související akce

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act