Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vítejte v Evropském výboru regionů  

​​Nové funkční období

Členové a náhradníci VR jsou jmenováni na pět let, což je délka funkčního období VR. Nové funkční období začíná 26. ledna 2020 a končí 25. ledna 2025. Na začátku nového funkčního období je nutné jmenovat všechny členy VR a obnovit všechny jeho orgány, včetně předsednictva, komisí, pracovních skupin a meziregionálních skupin. Členové na prvním plenárním zasedání zvolí nového předsedu, nového prvního místopředsedu a nové předsednictvo.

Stručné představení VR

Evropský výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Funguje od roku 1994 a jeho posláním je zastupovat místní a regionální orgány a prosazovat jejich zájmy v evropském rozhodovacím procesu. Evropský výbor regionů tak ze svého sídla v Bruselu přispívá k vytváření stále užšího svazku mezi národy a územími Evropy, v němž jsou rozhodnutí v souladu se zásadou subsidiarity přijímána co nejblíže občanům.

Role členů VR

Členové VR se scházejí na plenárních zasedáních v Bruselu, na nichž projednávají a přijímají stanoviska, zprávy a usnesení. Na tato plenární zasedání jsou zváni poslanci Evropského parlamentu, evropští komisaři, členové Rady i zástupci předsednictví EU, aby diskutovali o otázkách, na kterých mají regiony a města zvláštní zájem.

Členové se zapojují do činnosti tematických komisí VR a mohou být jmenováni jako zpravodajové a vypracovávat návrhy stanovisek.

Members Village CoR.jpg


138. plenární zasedání

Plenární zasedání v únoru 2020 bude ustavujícím zasedáním sedmého funkčního období Evropského výboru regionů a bude probíhat jinak než obvyklá plenární zasedání.

První část (úterý 11. února odpoledne) bude věnována oficiálnímu uvedení Evropského výboru regionů (VR) do funkce a přijetí programu jednání a volebních pravidel.

Poté bude jednání přerušeno, aby se mohly uskutečnit přípravné schůze politických skupin a národních delegací.

Na plenárním zasedání ve středu 12. února dopoledne proběhne volba předsedy, prvního místopředsedy, ostatních místopředsedů a dalších členů předsednictva.

Po první schůzi nového předsednictva VR bude jednání pokračovat ve 14:30 několika politickými rozpravami, včetně debaty o konferenci o budoucnosti Evropy, jíž se zúčastní Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za demokracii a demografii. Plenární shromáždění bude rovněž diskutovat a hlasovat o těchto usneseních a stanoviscích:

Nové komise budou ustaveny ve čtvrtek 13. února dopoledne.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Sdílet :
 
Související informace
Související akce

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/WEBINAR-CEF-RENEWABLE-ENERGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects
Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/16TH-CIVEX-COMMISSION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

16th CIVEX Commission
16th CIVEX Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/FUTURE-OF-DEMOCRACY-CONNECTING-THE-LOCAL-LEVEL-WITH-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

The Future of Democracy, connecting the local level with Europe, engaging with citizens, promoting European elections
The Future of Democracy, connecting the local level with Europe, engaging with citizens, promoting European elections

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Stakeholder consultation on " Legislative Framework for Sustainable Food Systems"
Stakeholder consultation on " Legislative Framework for Sustainable Food Systems"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/PORTO-METROPOLITAN-AREA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Closing remarks at the "Porto Metropolitan Area is Coming to Brussels" seminar
Closing remarks at the "Porto Metropolitan Area is Coming to Brussels" seminar