Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vítejte v Evropském výboru regionů  

​​Nové funkční období

Členové a náhradníci VR jsou jmenováni na pět let, což je délka funkčního období VR. Nové funkční období začíná 26. ledna 2020 a končí 25. ledna 2025. Na začátku nového funkčního období je nutné jmenovat všechny členy VR a obnovit všechny jeho orgány, včetně předsednictva, komisí, pracovních skupin a meziregionálních skupin. Členové na prvním plenárním zasedání zvolí nového předsedu, nového prvního místopředsedu a nové předsednictvo.

Stručné představení VR

Evropský výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Funguje od roku 1994 a jeho posláním je zastupovat místní a regionální orgány a prosazovat jejich zájmy v evropském rozhodovacím procesu. Evropský výbor regionů tak ze svého sídla v Bruselu přispívá k vytváření stále užšího svazku mezi národy a územími Evropy, v němž jsou rozhodnutí v souladu se zásadou subsidiarity přijímána co nejblíže občanům.

Role členů VR

Členové VR se scházejí na plenárních zasedáních v Bruselu, na nichž projednávají a přijímají stanoviska, zprávy a usnesení. Na tato plenární zasedání jsou zváni poslanci Evropského parlamentu, evropští komisaři, členové Rady i zástupci předsednictví EU, aby diskutovali o otázkách, na kterých mají regiony a města zvláštní zájem.

Členové se zapojují do činnosti tematických komisí VR a mohou být jmenováni jako zpravodajové a vypracovávat návrhy stanovisek.

Members Village CoR.jpg


138. plenární zasedání

Plenární zasedání v únoru 2020 bude ustavujícím zasedáním sedmého funkčního období Evropského výboru regionů a bude probíhat jinak než obvyklá plenární zasedání.

První část (úterý 11. února odpoledne) bude věnována oficiálnímu uvedení Evropského výboru regionů (VR) do funkce a přijetí programu jednání a volebních pravidel.

Poté bude jednání přerušeno, aby se mohly uskutečnit přípravné schůze politických skupin a národních delegací.

Na plenárním zasedání ve středu 12. února dopoledne proběhne volba předsedy, prvního místopředsedy, ostatních místopředsedů a dalších členů předsednictva.

Po první schůzi nového předsednictva VR bude jednání pokračovat ve 14:30 několika politickými rozpravami, včetně debaty o konferenci o budoucnosti Evropy, jíž se zúčastní Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za demokracii a demografii. Plenární shromáždění bude rovněž diskutovat a hlasovat o těchto usneseních a stanoviscích:

Nové komise budou ustaveny ve čtvrtek 13. února dopoledne.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Sdílet :
 
Související informace
Související akce

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/EUROPCOM-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023: Communicating Democracy - Communicating Europe
EuroPCom 2023: Communicating Democracy - Communicating Europe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/18TH-CIVEX-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

18th CIVEX commission meeting
18th CIVEX commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/EUROPE-IN-KOSCIERZYNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Europe in Kościerzyna – Kościerzyna in Europe
Europe in Kościerzyna – Kościerzyna in Europe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/NET-ZERO-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Written consultation on the Net-Zero Industry Act
Written consultation on the Net-Zero Industry Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-2505.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation to the stakeholder-consultation about "European Year of Skills 2023"
Invitation to the stakeholder-consultation about "European Year of Skills 2023"