Evropská síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti 

summit
© European Union

​​​V regionech a městech Evropské unie působí více než milion volených politiků a političek, kteří se každodenně zabývají evropskými předpisy, programy financování a diskusemi. Tato síť vychází z úspěšných zkušeností politiků/političek aktivních na celostátní či místní úrovni, kteří se – například v Rakousku, Francii či Německu – zabývají záležitostmi EU.

Přihlaste se a staňte se členy sítě

Obsah


Komu je síť určena a jak se přihlásit?

Cílovou skupinou sítě jsou regionální a místní politici/političky, kteří jsou volenými zástupci ve vládě, parlamentu nebo shromáždění regionu, města, provincie, obce nebo vesnice. Podáním přihlášky do sítě politici/političky stvrzují, že byli zvoleni členy/členkami příslušných shromáždění, aby zastupovali svůj volební obvod. „Členy sítě regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti“ se může stát více osob zastupujících totéž shromáždění, a to po dobu trvání jejich mandátu.

Síť je dobrovolným projektem řízeným na základě přístupu zdola nahoru. Všichni zaregistrovaní politici/političky se stanou členy sítě – neprobíhá žádný proces výběru.

​Co síť nabízí?

VR členům sítě nabízí:

 • konkrétní informace poskytované prostřednictvím informačních zpravodajů, brífinků, zvláštních internetových stránek na stránkách VR a soukromé skupiny CoR EU Councillors (zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti ve VR) na platformě Futurium, která by se měla stát hlavním fórem pro sdílení informací a oznámení týkajících se akcí,
 • pozvánky na akce VR, odkazy na politické diskuse ve VR,
 • příležitosti k diskusím a navazování kontaktů se členy VR a jejich náhradníky a s dalšími zastupiteli z EU.

Součástí nabídky sítě nebude finanční podpora ze strany VR.

​Jak mohou zastupitelé odpovědní za unijní záležitosti spolupracovat s VR?

Mohou aktivně přispívat k činnosti VR – mohou například pořádat akce související s EU v rámci svých místních a regionálních zastupitelstev, pořádat diskuse s občany, účastnit se konzultací a průzkumů VR a akcí, jako je každoroční Evropský týden regionů a měst nebo pravidelné evropské summity pořádané VR. Členové sítě se navíc mohou ve svém jazyce obrátit na administrativu VR a klást jí dotazy nebo si vyžádat materiály či pomoc při organizaci akcí. Mohou také kontaktovat členy VR ze svého regionu nebo členského státu, aby se jich dotázali na činnosti, jež ve VR či v jejich regionu aktuálně probíhají. Členové VR se mohou rozhodnout, že se stanou mentory členů této sítě.

​Futurium

Futurium je online platforma Evropské komise, která nabízí komunikační prostor (v podobě skupin nebo komunit), v jehož rámci mohou členové zveřejňovat příspěvky, vyjadřovat se k obsahu a sdílet dokumenty, fotografie, videa a informace o akcích. Toto rozhraní je vícejazyčné a nabízí nástroj pro okamžitý překlad, díky němuž si mohou všichni přečíst obsah a vyjádřit se k němu ve svém vlastním jazyce (úředním jazyce EU).

Do sítě Futurium má přístup každý, pro získání členství v rámci komunit je však zapotřebí účet EU Login. Chce-li uživatel ve skupině zveřejnit příspěvek, musí být jejím členem. V rámci veřejných skupin (https://futurium.ec.europa.eu/cs/digital-compass) si může příspěvky prohlédnout a přečíst kdokoli, avšak vkládat komentáře nebo vytvářet obsah mohou pouze členové dané skupiny. V soukromých skupinách jsou příspěvky a vzájemná komunikace vyhrazeny pouze jejich členům.

EU Councillors je soukromá skupina sdílená s pilotním projektem Evropské komise Budování Evropy ve spolupráci s místními zastupiteli, v jejímž rámci mohou administrátoři z VR a Komise zveřejňovat zprávy, informace o akcích a specializovaných seminářích, brífinky a různé užitečné dokumenty.

​Její součástí je soukromá podskupina CoR EU Councillors, kde mohou zastupitelé zveřejňovat příspěvky (informace o akcích, které pořádají, novinky, dokumenty, osvědčené postupy, fotografie, odkazy na videa) a komentáře k obsahu. Pozvánku stát se členem této skupiny v rámci platformy Futurium mohou obdržet pouze volení politici a političky činní na místní nebo regionální úrovni, kteří jsou registrovanými členy Evropské sítě regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti ve VR (CoR EU Councillors).


Akce

Proběhlé akce

Multimédia

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Další videa

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Fotografie

Kontakt

Sdílet:
 
Back to top