Publikace 

Evropský výbor regionů (VR) každým rokem připravuje řadu digitálních publikací od informačních letáků až po brožury v barevném provedení, přičemž jeho záměrem je podpořit legislativní činnost svých členů. Tyto publikace jsou určeny široké veřejnosti i regionálním a místním orgánům a mají zlepšit informovanost o vývoji politik EU a o aktivitách VR.

Na těchto internetových stránkách naleznete elektronickou verzi těchto brožur, které VR vydává také v tištěné podobě.

K dispozici jsou rovněž speciální internetové stránky věnované vizuální identitě VR a jeho logu.

Browse by year:​​​​​​ • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Datum vydání: 24/10/2022Téma: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutor: Directorate of Communication
  Dostupné jazyky (1)
  1. français(335.44 KB-PDF)Stáhnout
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • European Committee of the Regions at a glance 2022

  European Committee of the Regions at a glance 2022
  Datum vydání: 17/10/2022Téma: EU communication policy, Public administration
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(1010.78 KB-PDF)Stáhnout
  2. français(1009.33 KB-PDF)Stáhnout
  3. dansk(1014.25 KB-PDF)Stáhnout
  4. Deutsch(1011.54 KB-PDF)Stáhnout
  5. español(1010.79 KB-PDF)Stáhnout
  6. italiano(1008.76 KB-PDF)Stáhnout
  7. Nederlands(1003.86 KB-PDF)Stáhnout
  8. português(1015.31 KB-PDF)Stáhnout
  9. svenska(1007.35 KB-PDF)Stáhnout
  10. български(990.06 KB-PDF)Stáhnout
  11. ελληνικά(993.82 KB-PDF)Stáhnout
  12. eesti(958.36 KB-PDF)Stáhnout
  13. suomi(963.21 KB-PDF)Stáhnout
  14. Gaeilge(996.97 KB-PDF)Stáhnout
  15. hrvatski(966.63 KB-PDF)Stáhnout
  16. magyar(1.03 MB-PDF)Stáhnout
  17. lietuvių(964.93 KB-PDF)Stáhnout
  18. latviešu(979.46 KB-PDF)Stáhnout
  19. Malti(1005.09 KB-PDF)Stáhnout
  20. polski(975.47 KB-PDF)Stáhnout
  21. română(968.13 KB-PDF)Stáhnout
  22. slovenčina(969.54 KB-PDF)Stáhnout
  23. slovenščina(1010.46 KB-PDF)Stáhnout
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022

  EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022
  Datum vydání: 11/10/2022Téma: Ukraine, Public health, Cohesion policy reform, Climate change policy, Investment policy, Energy efficiency, Green Deal, Equality, Employment
 • Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022

  Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  Datum vydání: 11/10/2022Téma: Ukraine, Climate change policy, Environment policy, Cohesion policy reform, Investment policy, Energy efficiency, Green Deal, Equality, Employment, Social protection
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  2. français(3.32 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Stáhnout
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Stáhnout
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. español(3.34 MB-PDF)Stáhnout
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  6. italiano(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  7. Nederlands(3.59 MB-PDF)Stáhnout
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  8. português(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  9. svenska(3.7 MB-PDF)Stáhnout
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  10. български(3.34 MB-PDF)Stáhnout
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  11. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Stáhnout
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  12. eesti(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  13. suomi(3.49 MB-PDF)Stáhnout
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  14. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Stáhnout
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  15. hrvatski(3.31 MB-PDF)Stáhnout
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  16. magyar(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  17. lietuvių(3.32 MB-PDF)Stáhnout
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  18. latviešu(3.74 MB-PDF)Stáhnout
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  19. Malti(3.71 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  20. polski(3.49 MB-PDF)Stáhnout
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  21. română(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenčina(3.71 MB-PDF)Stáhnout
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  23. slovenščina(3.7 MB-PDF)Stáhnout
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Datum vydání: 15/09/2022Téma: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Datum vydání: 29/06/2022Téma: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutor: Directorate of Communication
  Dostupné jazyky (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Stáhnout
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Datum vydání: 29/06/2022Téma: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Datum vydání: 04/03/2022Téma: Rural development, Agriculture
 • Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“

  Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  Datum vydání: 03/03/2022Téma: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Stáhnout
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Stáhnout
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. dansk(115.17 KB-PDF)Stáhnout
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  4. Deutsch(117.63 KB-PDF)Stáhnout
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  5. español(121.15 KB-PDF)Stáhnout
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  6. italiano(120.98 KB-PDF)Stáhnout
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  7. Nederlands(114.98 KB-PDF)Stáhnout
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  8. português(122.33 KB-PDF)Stáhnout
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  9. svenska(121.35 KB-PDF)Stáhnout
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  10. български(118.81 KB-PDF)Stáhnout
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  11. ελληνικά(155.32 KB-PDF)Stáhnout
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  12. eesti(120.02 KB-PDF)Stáhnout
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  13. suomi(113.43 KB-PDF)Stáhnout
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  14. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Stáhnout
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  15. hrvatski(120.46 KB-PDF)Stáhnout
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  16. magyar(123.3 KB-PDF)Stáhnout
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  17. lietuvių(121.34 KB-PDF)Stáhnout
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  18. latviešu(120.76 KB-PDF)Stáhnout
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  19. Malti(117.13 KB-PDF)Stáhnout
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  20. polski(123.09 KB-PDF)Stáhnout
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  21. română(121.49 KB-PDF)Stáhnout
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  22. slovenčina(123.18 KB-PDF)Stáhnout
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  23. slovenščina(119.78 KB-PDF)Stáhnout
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou

  Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  Datum vydání: 02/03/2022Téma: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Dostupné jazyky (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Stáhnout
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Stáhnout
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. dansk(151.45 KB-PDF)Stáhnout
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  4. Deutsch(151.82 KB-PDF)Stáhnout
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  5. español(148.76 KB-PDF)Stáhnout
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  6. italiano(146.06 KB-PDF)Stáhnout
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  7. Nederlands(150.25 KB-PDF)Stáhnout
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  8. português(149.72 KB-PDF)Stáhnout
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  9. svenska(147.57 KB-PDF)Stáhnout
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  10. български(150.21 KB-PDF)Stáhnout
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  11. ελληνικά(155.42 KB-PDF)Stáhnout
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  12. eesti(146.19 KB-PDF)Stáhnout
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  13. suomi(145.67 KB-PDF)Stáhnout
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  14. hrvatski(145.92 KB-PDF)Stáhnout
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  15. magyar(150.43 KB-PDF)Stáhnout
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  16. lietuvių(148.48 KB-PDF)Stáhnout
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  17. latviešu(149.35 KB-PDF)Stáhnout
   Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  18. Malti(150.7 KB-PDF)Stáhnout
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  19. polski(150.65 KB-PDF)Stáhnout
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  20. română(148.77 KB-PDF)Stáhnout
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  21. slovenčina(148.43 KB-PDF)Stáhnout
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  22. slovenščina(144.19 KB-PDF)Stáhnout
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Stáhnout
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Stáhnout
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Datum vydání: 28/02/2022Téma: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Datum vydání: 24/02/2022Téma: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Dostupné jazyky (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Stáhnout
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Stáhnout
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii

  Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  Datum vydání: 03/02/2022Téma: Future of Europe, Citizenship
  Dostupné jazyky (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Stáhnout
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. dansk(1.26 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  4. Deutsch(1.29 MB-PDF)Stáhnout
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  5. español(1.27 MB-PDF)Stáhnout
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  6. italiano(1.26 MB-PDF)Stáhnout
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  7. Nederlands(1.28 MB-PDF)Stáhnout
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  8. português(1.26 MB-PDF)Stáhnout
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  9. svenska(1.25 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  10. български(1.38 MB-PDF)Stáhnout
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  11. ελληνικά(1.38 MB-PDF)Stáhnout
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  12. eesti(1.13 MB-PDF)Stáhnout
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  13. suomi(1.25 MB-PDF)Stáhnout
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  14. hrvatski(1.27 MB-PDF)Stáhnout
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  15. magyar(1.31 MB-PDF)Stáhnout
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  16. lietuvių(1.28 MB-PDF)Stáhnout
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  17. latviešu(1.28 MB-PDF)Stáhnout
   Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  18. Malti(1.36 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  19. polski(1.31 MB-PDF)Stáhnout
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  20. română(1.29 MB-PDF)Stáhnout
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  21. slovenčina(1.3 MB-PDF)Stáhnout
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  22. slovenščina(1.26 MB-PDF)Stáhnout
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Datum vydání: 27/01/2022Téma: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Sdílet:
 
Back to top