Publikace  

Evropský výbor regionů (VR) každým rokem připravuje řadu digitálních publikací od informačních letáků až po brožury v barevném provedení, přičemž jeho záměrem je podpořit legislativní činnost svých členů. Tyto publikace jsou určeny široké veřejnosti i regionálním a místním orgánům a mají zlepšit informovanost o vývoji politik EU a o aktivitách VR.

Na těchto internetových stránkách naleznete elektronickou verzi těchto brožur, které VR vydává také v tištěné podobě.

K dispozici jsou rovněž speciální internetové stránky věnované vizuální identitě VR a jeho logu.

Browse by year:​​​​​​

Sdílet: