Síť bývalých členů Evropského výboru regionů  

Tato síť je novou iniciativou Evropského výboru regionů (VR) určenou jeho bývalým řádným členům a náhradníkům, která jim umožňuje dále sledovat politickou práci a aktivity VR. Mohou se do ní zapojit i další jednotlivci a přátelé VR, kteří chtějí VR a Evropě nabídnout k využití své ​zkušenosti a znalosti.

Cílem sítě je:

 • pomáhat VR s navazováním kontaktů s místními a regionálními zastupitelstvy a jedním milionem místních a regionálních politiků ve všech regionech EU,
 • přispívat k propagaci politických iniciativ VR,
 • informovat o politikách Evropské unie, které jsou relevantní z hlediska místní a regionální úrovně,
 • umožnit vám sdílet své zkušenosti a znalosti se subjekty s rozhodovací pravomocí na úrovni EU prostřednictvím sítí a činností VR,
 • podporovat vás v přibližování Evropy našim občanům.

Co nabízíme:

 • pozvánky na akce, tematické informační prezentace on-line a politické diskuse na vysoké úrovni,
 • brífinky o nejnovějším vývoji v oblasti politik EU relevantních z hlediska místní a regionální úrovně,
 • osobní průkaz ke vstupu do prostor VR v Bruselu nebo k jejich využívání,
 • personalizovaný zpravodaj VR a novou internetovou aplikaci pro členy,
 • podporu pro vaše místní a regionální iniciativy (např. dialogy s občany).

Jak můžete přispět:

 • pomozte nám propagovat politické iniciativy a návrhy VR a všeobecné informace o EU u širšího publika,
 • zapojte se do místních akcí týkajících se témat spojených s EU, které jsou pořádány ve vašem regionu nebo městě,
 • přispějte novými nápady nebo navrhněte nové iniciativy.


Kontakt:

Oddělení protokolu VR – oddělení pro návštěvníky a bývalé členy

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel: + 32 2 282 21 24/25 64​


 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: