Přidejte se ke komunitě mladých zvolených politiků (YEP)! 

Program pro mladé zvolené politiky na rok 2023 

Jste politiky s mandátem na místní nebo regionální úrovni v EU a narodili jste se po 1. lednu 1983? Hledáte možnosti, jak navázat kontakty, vyměňovat si osvědčené postupy, získávat informace o právních předpisech EU a možnostech financování EU, zapojit se do činnosti Evropského výboru regionů a setkávat se a diskutovat se členy VR a dalšími místními, regionálními a evropskými politiky? Přihlaste se do sítě mladých zvolených politiků (YEP)!

Veškeré informace o programu pro mladé zvolené politiky na rok 2023 naleznete níže. Přihlásit se můžete do 10. dubna 2023.

Obsah

Komu je tento program určen?

Přihlásit se můžete, pokud:

 • jste byli zvoleni v přímých všeobecných volbách na regionální nebo místní úrovni v členském státě Evropské unie nebo kandidátské zemi EU
 • narodili jste se po 1. lednu 1983
 • nejste členem ani náhradníkem VR
 • domluvíte se dobře anglicky
 • vyplníte přihlášku a podáte ji nejpozději 10. dubna 2023.

Uchazeči budou vybráni na základě posouzení kvality přihlášky a s ohledem na zajištění genderové vyváženosti a vyváženosti z hlediska zastoupení regionální a místní úrovně a politické a státní příslušnosti.

Přihlášky se přijímají pouze v angličtině nebo francouzštině.

Proč se přihlásit?

 • Budete moci navazovat kontakty s dalšími mladými zvolenými politiky z EU a politiky působícími na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni,
 • vyměňovat si osvědčené postupy s dalšími místními a regionálními politiky prostřednictvím YEPcommunity.eu,
 • porozumět příležitostem, které EU nabízí místním a regionálním územním celkům,
 • vystupovat jménem obcí a regionů EU v rámci evropského legislativního procesu,
 • podílet se na tvorbě politik EU,
 • zviditelnit se v evropských kruzích.

Kromě toho budou mít vybraní mladí politici možnost účastnit se různých komunikačních aktivit souvisejících s tímto programem.

O co se jedná?

Program je strukturován do tří témat.

1. Nová kapitola pro demokracii v EU

Program YEP vám pomůže propojit vaše město či region s EU, bude pro vás zdrojem inspirace, pokud jde o podporu participativní demokracie, a pomůže vám nalézt způsoby, jak zapojit mladé lidi do demokratické diskuse a občanského života na místní úrovni.

2. Možnosti řešení klimatické a energetické krize

V rámci tohoto tématu vám program pro mladé zvolené politiky poskytne hlubší přehled o Zelené dohodě pro Evropu a – pokud jde o projekty – umožní vám vzájemně se inspirovat s ostatními mladými zvolenými politiky, členy VR a dalšími politickými činiteli. Rovněž se naučíte, jakým způsobem lze přispět k cílům EU v oblasti změny klimatu a uhlíkové neutrality.

3. Budoucnost politiky soudržnosti

Program YEP vám umožní dozvědět se více o výzvách a příležitostech, které jsou spojeny s evropskou politikou soudržnosti. Získáte především informace o možnostech financování pro místní a regionální orgány, inspirativních inovativních projektech na podporu rozvoje regionů EU a organizacích, které místním orgánům pomáhají dotvářet a realizovat jejich podněty. 

Setkání budou probíhat v angličtině.

Kdy?

Program YEP na rok 2023 bude trvat do jara roku 2024 a aktivity se budou konat po celý rok. Některé z nich jsou povinné.

Absolventi programu pak budou zváni na další akce.

Níže je uveden předběžný seznam aktivit na rok 2023. Vezměte prosím na vědomí, že data konání se ještě mohou změnit.

V průběhu roku možná přibudou další aktivity/akce. V tom případě budete o všem včas informováni.

 • pravidelná setkání určená k navazování kontaktů
 • účast na schůzích komisí a plenárních zasedáních VR
 • účast na veřejných konzultacích
 • 16. května: úvodní setkání – online – povinné
 • červen: vzdělávací program „Nová kapitola pro demokracii v EU“ – povinné
 • 26.–27. června: EuroPCom, evropská konference o komunikaci s veřejností
 • září: vzdělávací program „Možnosti řešení klimatické a energetické krize“ – povinné
 • 9.–12. října: 21. ročník Evropského týdne regionů a měst, akce pro mladé zvolené politiky – povinné
 • listopad: vzdělávací program „Budoucnost politiky soudržnosti“ – povinné

Kde?

Akce se uskuteční online a v sídle VR v Bruselu. O režimu konání každé z nich budete včas informováni. 

Jak?

Přihlásit se můžete vyplněním následujícího formuláře v angličtině nebo francouzštině:

Přihláška do komunity mladých zvolených politiků

Finanční stránka

Na účast na on-line akcích a aktivitách nejsou vypláceny žádné příspěvky.

V případě akcí vyžadujících fyzickou přítomnost v Bruselu může VR:

 • proplatit cestovní výdaje,
 • vyplatit paušální příspěvek na pobyt, a to po předložení dokladu o přenocování v místě konání schůze.

Náhrada cestovních výdajů a vyplácení příspěvku na pobyt jsou podmíněny dostupnými rozpočtovými prostředky. 

Za konečný výběr účastníků programu pro mladé zvolené politiky a jejich účast na akcích, jejichž kapacita je omezena, odpovídají politické skupiny VR.

Kontakt

Ředitelství pro komunikaci – tým pro program YEP
Sdílet:
 
Back to top