Přidejte se ke komunitě mladých zvolených politiků (YEP)! 

Program pro mladé zvolené politiky na rok 2022 

Jste politiky s mandátem na místní nebo regionální úrovni v EU a narodili jste se po 1. lednu 1982? Máte zájem navazovat kontakty, vyměňovat si osvědčené postupy, získávat informace o právních předpisech EU a možnostech financování EU, podílet se na činnosti Evropského výboru regionů a setkávat se a diskutovat se členy VR a dalšími místními, regionálními a evropskými politiky? Přihlaste se do sítě mladých zvolených politiků (YEP)!

Veškeré informace o programu pro mladé zvolené politiky na rok 2022 naleznete níže. Přihlásit se můžete do 8. dubna 2022.

Obsah

Komu je tento program určen?

Přihlásit se můžete, pokud:

 • jste demokraticky zvolenými politiky na regionální či místní úrovni v jednom z členských států Evropské unie,
 • narodili jste se po 1. lednu 1982,
 • nejste členy VR ani náhradníky,
 • máte dobrou úroveň angličtiny nebo francouzštiny,
 • vyplníte a odešlete přihlášku nejpozději 8. dubna 2022.

Uchazeči budou vybráni na základě posouzení kvality přihlášky a s ohledem na zajištění genderové vyváženosti a vyváženosti z hlediska zastoupení regionální a místní úrovně a politické a státní příslušnosti.

Proč se přihlásit?

 • Budete moci navazovat kontakty s dalšími mladými zvolenými politiky z EU a politiky působícími na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni,
 • vyměňovat si osvědčené postupy s dalšími místními a regionálními politiky prostřednictvím YEPcommunity.eu,
 • porozumět příležitostem, které EU nabízí místním a regionálním územním celkům,
 • vystupovat jménem obcí a regionů EU v rámci evropského legislativního procesu,
 • zviditelnit se v evropských kruzích.

Kromě toho budou mít vybraní mladí politici možnost účastnit se různých komunikačních aktivit souvisejících s tímto programem.

O co se jedná?

Program YEP na rok 2022 přispěje k Evropskému roku mládeže.

Je strukturován do tří témat. V přihlášce je třeba seřadit tato tři témata podle preferencí.

1. Přiblížení Evropy občanům

Program YEP vám pomůže propojit vaše město či region s EU, bude pro vás zdrojem inspirace, pokud jde o podporu demokracie, a umožní vám nalézt způsoby, jak zapojit mladé lidi do demokratické diskuse a veřejného života na místní úrovni.

2. Budování odolných komunit

V rámci tohoto tématu vám program pro mladé zvolené politiky poskytne hlubší přehled o Zelené dohodě pro Evropu a – pokud jde o projekty – umožní vám vzájemně se inspirovat s ostatními mladými zvolenými politiky, členy VR a dalšími politickými činiteli. Rovněž se dozvíte, jakým způsobem lze přispět k cílům EU v oblasti změny klimatu a uhlíkové neutrality.

3. Soudržnost coby základní hodnota

Díky programu YEP se dozvíte více o možnostech financování místních a regionálních orgánů, pochopíte, jak může politika soudržnosti pomoci v souvislosti s oživením po krizi COVID-19 a s rozvojem vašeho města a regionu a budete moci sdílet osvědčené postupy s ostatními účastníky tohoto programu a dalšími politiky.

Setkání by měla probíhat pokud možno v angličtině nebo francouzštině.

Kdy?

Program YEP na rok 2022 bude trvat do jara roku 2023 a aktivity se budou konat po celý rok. Některé z nich jsou povinné.

Poté se stanete absolventem a budete zváni na další vybrané akce.

Níže je uveden předběžný seznam aktivit na rok 2022. Vezměte prosím na vědomí, že data konání se ještě mohou změnit.

V průběhu roku možná přibudou další aktivity/akce. V tom případě budete o všem včas informováni.

 • pravidelná měsíční setkání určená k navazování kontaktů
 • účast na schůzích komisí a plenárních zasedáních
 • účast na veřejných konzultacích
 • 25. května: úvodní setkání – povinné
 • 22. června: školení na téma „Přiblížení Evropy občanům“ – povinné
 • školení na téma „Budování odolných komunit“ – povinné
 • září: akce v rámci výjezdní schůze předsednictva
 • říjen: školení na téma „Soudržnost coby základní hodnota“ – povinné
 • 10.–13. října: 20. ročník Evropského týdne regionů a měst, akce pro mladé zvolené politiky – povinné
 • říjen/listopad: Fórum mladých zvolených politiků
 • listopad: konference EuroPCom

Kde?

Všechny akce se budou konat on-line. V závislosti na vývoji pandemie COVID-19 se program může změnit a akce mohou být zrušeny. V případě, že bude možná fyzická účast v Bruselu, budete o tom předem informováni.

Jak na to?

Pro přihlášení je nutno vyplnit tento formulář:

Přihláška do komunity mladých zvolených politiků – v angličtině

Přihláška do komunity mladých zvolených politiků – ve francouzštině

Finanční stránka

Na účast na on-line akcích a aktivitách nejsou vypláceny žádné příspěvky.

V případě akcí vyžadujících fyzickou přítomnost v Bruselu (bude-li možné takové akce pořádat), může VR:

 • proplatit cestovní výdaje,
 • vyplatit paušální příspěvek na pobyt, a to po předložení dokladu o přenocování v místě konání schůze.

Náhrada cestovních výdajů a vyplácení příspěvku na pobyt jsou podmíněny dostupnými rozpočtovými prostředky. V případě potřeby může být použit systém vyplácení podle pořadí přihlášení.

Kontakt

Ředitelství pro komunikaci – tým pro program YEP
Sdílet:
Back to top