Provádění Zelené dohody na místní úrovni 

profilace členů VR a mladých zvolených politiků z hlediska Zelené dohody 

Zelená dohoda pro Evropu je soubor opatření, která sahají od ambiciózního snižování emisí skleníkových plynů přes investice do špičkového výzkumu a inovací a ochrany přírodního prostředí v Evropě až po vytvoření evropské společnosti, která bude odolná vůči změně klimatu. Cílem této strategie je začlenit politiky v oblasti klimatu a životního prostředí do legislativních opatření, politické činnosti a mechanismů financování, a tím zabránit dopadům změny klimatu.
Obsah

Naše cíle

Chcete-li se do průzkumu zapojit, klikněte sem .

Chceme-li však našim občanům zajistit udržitelnou, spravedlivou a zdravou Evropu, je nutné, aby se v opatřeních v oblasti klimatu angažoval každý z nás. Úspěch Zelené dohody bude do značné míry záviset na schopnosti představitelů místních a regionálních orgánů provádět politiky a být průkopníky v jejich územních celcích. Zároveň bude záviset i na schopnosti vlád členských států a orgánů EU plně chápat potřeby evropských regionů a měst a odpovídajícím způsobem je promítat do právních předpisů, finančního řízení a politických strategií.

Evropský výbor regionů (VR) zahajuje průzkum , protože podle jeho názoru musí místní a regionální orgány spojit síly a spolupracovat, aby mohla být Zelená dohoda úspěšně provedena . VR v rámci své nové iniciativy v podobě pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni usiluje o to, aby města a regiony hrály stěžejní úlohu při provádění Zelené dohody pro Evropu, zejména co se týče udržitelného oživení po pandemii.

Hlavním účelem tohoto průzkumu je shromáždit informace o tom, do jakých příslušných sítí a iniciativ jsou členové a  mladí zvolení politici zapojeni , a prezentovat důležité informace o  opatřeních a závazcích v oblasti klimatu . V konečném důsledku má tento průzkum prostřednictvím výrazné a faktické komunikace upevnit vedoucí postavení členů VR a mladých zvolených politiků v rámci provádění Zelené dohody. Přizpůsobit účast svých členů a zvýšit součinnost s dalšími iniciativami, do nichž jsou tito členové a mladí zvolení politici zapojeni, bude VR moci rovněž díky tomu, že vytvoří jejich profily v rámci Zelené dohody. Jakmile budou tyto profily připraveny, začnou se využívat v internetových komunikačních nástrojích VR a obohatí veřejný profil členů.

VR tak chce podpořit své členy v tom, aby převzali iniciativu, pokud jde o opatření v oblasti klimatu, účinně prováděli Zelenou dohodu pro Evropu a co nejlépe ji využívali ve svých regionech . Odpovědi na tento průzkum spolu se související výzvou k předložení osvědčených postupů podpoří vytváření sítí a součinnosti mezi členy a mladými zvolenými politiky a posílí vzájemné výměny, jež umožní rychlejší provádění opatření v praxi.

Průzkum VR, jehož cílem je vytvořit profily členů VR a mladých zvolených politiků z hlediska provádění Zelené dohody, je k dispozici na tomto odkazu .


Aktuální zprávy

Akce

Nadcházející akce

Proběhlé akce

Sdílet:
 
Back to top