Budoucnost Evropy 2020 

Vlády a parlamenty na všech úrovních zapojovaly v posledních letech občany častěji do participativního rozhodování, aby tak zlepšily kvalitu, zvýšily transparentnost a posílily odpovědnost, pokud jde o politiky na místní, vnitrostátní a unijní úrovni. Členské státy a orgány EU vedly o budoucnosti Evropy nesčetné množství dialogů a konzultací s občany a jsou odhodlány v tom pokračovat i v nadcházejících letech.

Obsah

Naše cíle​

​Výbor regionů spolu s orgány EU koncipuje budoucí podobu dialogů a konzultací s občany, které by měly být trvalejší a strukturovanější a obnášet i mechanis mus zpětné vazby, aby bylo dosaženo lepšího zapojení místní úrovně do procesu rozhodování v EU. V souvislosti s přípravou tohoto nového modelu VR od dubna do června 2019 zorganizoval řadu seminářů za účasti odborníků z regionální a místní správy, z expertních skupin a z nadací a kolegů z orgánů EU. Na základě závěrů z těchto seminářů byl vypracován přehled shrnující postoj regionálních politiků, odborníků z praxe a akademických pracovníků. Dokument je k dispozici ke stažení na tomto odkazu , kde se dozvíte více podrobností o tom, jak nejlépe zapojit občany.

Aktuální zprávy

Multimédia

It's about the future of Europe. Let's talk!

 

Další videa

  • It's about the future of Europe. Let's talk!
    It's about the future of Europe. Let's talk!
  • Future of Europe campaign - in a nutshell
    Future of Europe campaign - in a nutshell

Sledujte nás

Kontakt

Ředitelství pro komunikaci Tým pro místní akce
Sdílet:
 
Back to top