Budoucnost Evropy 2020  Vlády a parlamenty na všech úrovních zapojovaly v posledních letech občany častěji do participativního rozhodování, aby tak zlepšily kvalitu, zvýšily transparentnost a posílily odpovědnost, pokud jde o politiky na místní, vnitrostátní a unijní úrovni. Členské státy a orgány EU vedly o budoucnosti Evropy nesčetné množství dialogů a konzultací s občany a jsou odhodlány v tom pokračovat i v nadcházejících letech.

Výbor regionů spolu s orgány EU koncipuje budoucí podobu dialogů a konzultací s občany, které by měly být trvalejší a strukturovanější a obnášet i mechanis​​mus zpětné vazby, aby bylo dosaženo lepšího zapojení místní úrovně do procesu rozhodování v EU. V souvislosti s přípravou tohoto nového modelu VR od dubna do června 2019 zorganizoval řadu seminářů za účasti odborníků z regionální a místní správy, z expertních skupin a z nadací a kolegů z orgánů EU. Na základě závěrů z těchto seminářů byl vypracován přehled shrnující postoj regionálních politiků, odborníků z praxe a akademických pracovníků. Dokument je k dispozici ke stažení na tomto odkazu​, kde se dozvíte více podrobností o tom, jak nejlépe zapojit občany.


************


Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope