Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER)  
Award 2021

Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) je projekt, v jehož rámci jsou určovány a odměňovány regiony EU, jež prokáží výjimečnou a inovativní strategii v oblasti podnikatelské politiky, bez ohledu na jejich velikost, bohatství a pravomoci. Regionům s nejpřesvědčivější, nejperspektivnější a nejslibnější strategií je na konkrétní rok uděleno označení „Evropský podnikatelsky zaměřený region“.

Označení EER bylo zavedeno v partnerství s Evropskou komisí a podporují je zainteresované subjekty na úrovni EU, jako jsou SME United (Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků), Eurochambres (Sdružení evropských obchodních a průmyslových komor) a organizace Social Economy Europe. Ucházet se o ně mohou všechny organizace, které si přejí přispět k jeho cílům.

​Ocenění EER pro rok 2020 získávají tyto regiony: Gdaňsk/Pomořanské vojvodství (Polsko), Göteborg (Švédsko) a Navarra (Španělsko).​

Více informací o oceněných regionech naleznete v tiskové zprávě.

Jak se přihlásit

Podmínky účasti

 • přihlásit se mohou všechny územní celky členských států EU včetně obcí, měst a přeshraničních území s právní subjektivitou, jako jsou ESÚS a euroregiony
 • daný region musí mít pravomoci na politické úrovni (nikoliv nezbytně zákonodárné)
 • region musí být schopen realizovat celkovou podnikatelskou vizi
 • nezáleží na velikosti, bohatství či specifických pravomocích regionů
 • zúčastnit se mohou územní celky, které jsou již úspěšné, i ty, které usilují o provedení nutných změn

Zvláště vítány jsou přihlášky přeshraničních regionů.

Nezbytné podklady
 • přihlašovací formulář
 • informační přehled o kandidujícím územním celku
 • nástin politické vize regionu
 • popis předpokládaného mechanismu správy k zajištění účinného provádění aktivit EER
 • akční plán
 • komunikační plán
 • prohlášení o politickém závazku prokazující, že strategie územního celku pro EER je podporována jeho politickými představiteli, např. regionálním shromážděním, regionální vládou nebo jinými oprávněnými politickými orgány)
Postup při podávání přihlášek

Porota zohledňuje

 • rozpočet, specifické strukturální či územní výzvy a výchozí hospodářskou situaci každého uchazeče
 • celkovou prezentaci strategie uchazeče o označení EER

Další informace ohledně podání přihlášky najdete v níže uvedené části věnované dokumentaci.

Dokumentaci - Postup pro EER 2021-2022


Porota EER

 

Kontaktní osoba:

pan Piotr Zajączkowski
Výbor regionů
tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: