Evropská aliance měst a regionů pro obnovu Ukrajiny 

Evropskou alianci měst a regionů pro obnovu Ukrajiny založil VR a jeho partneři, mezi nimiž jsou mimo jiné sdružení místních a regionálních orgánů z EU a Ukrajiny, a to s cílem koordinovat své společné úsilí zaměřené na pomoc při obnově a rekonstrukci Ukrajiny.

Impulsem k vytvoření této aliance, jejíž činnost byla zahájena na 150. plenárním zasedání VR sedm dní poté, co Ukrajina získala status kandidátské země EU, byla výzva prezidenta Zelenského.

Obsah

Úloha aliance

Ruská válka proti Ukrajině donutila miliony Ukrajinců, aby opustili své domovy, zničila stovky měst a vesnic a neustále pustoší ukrajinské regiony.

EU a její místní a regionální orgány jim budou i nadále poskytovat naléhavou pomoc. Je však také důležité, aby spojily své síly a obnovu a rekonstrukci Ukrajiny podporovaly společně, a to jak dnes, tak i po skončení války.

VR spolu se svými partnerskými sdruženími místních a regionálních orgánů z EU a Ukrajiny založil Evropskou alianci měst a regionů pro obnovu Ukrajiny, jejímiž členy budou rovněž města a regiony z EU a Ukrajiny a sdružení, která je v jednotlivých státech zastupují. Tato aliance byla vytvořena s cílem:

 • koordinovat společné úsilí, neboť evropská města a regiony jsou připraveny poskytnout zdroje na podporu účinné a udržitelné obnovy Ukrajiny,
 • ještě více usnadnit navazování kontaktů a spolupráce svých hlavních partnerů s orgány a institucemi EU, v rámci platformy pro obnovu Ukrajiny a také mezi unijními a ukrajinskými místními a regionálními orgány a sdruženími,
 • poskytovat informace a zpětnou vazbu orgánům a institucím EU a platformě pro obnovu Ukrajiny a podporovat politický dialog se subjekty na místní a regionální úrovni, jenž úsilí o obnovu provází,
 • usnadnit poskytování odborných znalostí městům a regionům na Ukrajině v oblasti budování kapacit, řádné správy věcí veřejných a technické pomoci.

Zásady

Aliance vyzývá k udržitelné obnově Ukrajiny, jež bude vycházet z těchto zásad:

 • neochvějná podpora územní celistvosti Ukrajiny a jejího práva na obranu své svrchovanosti,
 • prohlubování evropské integrace a zajištění přístupu ukrajinských místních a regionálních orgánů k evropským sítím,
 • posílení postavení místních orgánů, aby se společně s ústřední vládou Ukrajiny, EU a dalšími mezinárodními partnery chopily vedoucí úlohy při obnově a rekonstrukci,
 • strategie obnovy založená na integrovaném plánování v rámci jednotlivých územních celků s využitím systémových přístupů pro účely udržitelných, zelených, inteligentních a inkluzivních území, a v souladu se zásadou „obnovy k lepšímu“,
 • respektování zásad zakotvených v Evropské chartě místní samosprávy, a to v souladu s (ukrajinskou) vnitrostátní strategií regionálního rozvoje na období 2021–2027 a jejím plánovaným přezkumem a vývojem a také se stávajícím rámcem decentralizace Ukrajiny,
 • podpora rozvoje a modernizace ukrajinského venkova jakožto důležitého aspektu pro úspěšný rozvoj Ukrajiny,
 • silný důraz na zlepšení řádné místní a regionální správy včetně transparentnosti, boje proti korupci, ochrany svobody místních sdělovacích prostředků a podpory elektronické veřejné správy,
 • podpora rozvoje podnikání a inovací na místní a regionální úrovni.

Těmto zásadám bude možné dostát pouze v případě, že se místní a regionální úroveň stane nedílnou součástí úsilí o obnovu Ukrajiny.

Činnost

Aliance požaduje:

 • mechanismus pro snadnou komunikaci, který by umožnil obcím/regionům/sdružením z EU/Evropy pomáhat svým ukrajinským protějškům v jejich úsilí o obnovu,
 • vzájemný a twinningový program zaměřený na posílení budování kapacit a usnadnění výměny know-how na rovnoprávném základě,
 • dostatek zdrojů na podporu twinningových partnerství klastrů mezi EU a ukrajinskou stranou,
 • inkluzivní přístup, v rámci nějž se budou moci zapojit města, vesnice, komunity a regiony a bude zajištěna návaznost na kroky, které již byly v zájmu udržitelného územního rozvoje Ukrajiny podniknuty (na Ukrajině i v EU),
 • pevné odhodlání podporovat místní a regionální samosprávu, řádnou správu věcí veřejných a místní demokracii,
 • účinný systém víceúrovňové správy založený na zásadách OECD týkajících se veřejných investic na všech úrovních veřejné správy.

Aliance žádá partnery, jako jsou EIB, EBRD, OECD a Rozvojová banka Rady Evropy, aby nalezli řešení, která by usnadnila užší spolupráci s místními a regionálními orgány, a pomohli tak zajistit prosperující a udržitelnou budoucnost pro Ukrajinu a posílili místní demokracii a společné hodnoty EU.

Aliance vyzývá k úzké spolupráci s nadcházejícími předsednictvími Rady EU s cílem zajistit soudržnou koordinaci místních a regionálních opatření s kroky, jež podnikají členské státy EU.

Jak se stát členem

Aliance má zájem o spolupráci a vyzývá místní a regionální orgány a jejich sdružení z celé Evropy, aby se zapojily a podpořily úsilí o obnovu Ukrajiny. Chcete-li se stát členem aliance, kontaktujte nás prosím na adrese:SupportUkraine@cor.europa.eu

​​​

Multimédia

Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk

 

Další videa

 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Sdílet:
 
Back to top