Evropská přeshraniční aliance občanů 

Evropská přeshraniční aliance občanů byla vytvořena v roce 2020. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zlepšit život evropských občanů žijících v příhraničních regionech EU.

​Evropská přeshraniční aliance občanů zahrnuje vícero zúčastněných stran, kterými jsou:

 • Evropský výbor regionů
 • Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR)
 • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
 • Středoevropská služba pro přeshraniční iniciativy (CESCI)

Obsah

Příhraniční regiony v rámci EU​

Regiony při vnitřních hranicích tvoří 40 % území EU, žije v nich 30 % jejího obyvatelstva (150 milionů lidí) a jsou v nich téměř 2 miliony přeshraničních pracovníků. Od vytvoření jednotného trhu a schengenského prostoru vzniklo v příhraničních regionech mnoho nových příležitostí, přičemž tyto regiony v mnoha případech přestaly být okrajovými oblastmi a staly se oblastmi růstu.

Výzvy pro život v příhraničních regionech

Mnoho překážek však stále přetrvává. Občané žijící v příhraničních regionech se ve svém každodenním životě i nadále setkávají s obtížemi, ať už s nalezením práce, přístupem ke zdravotní péči, každodenním dojížděním, nebo s překonáváním administrativních problémů. Podobně se podniky potýkají s překážkami, jež brání jejich růstu, a místní a regionální orgány i nadále čelí výzvám při navazování hlubší přeshraniční spolupráce, kterou představují např. přeshraniční veřejné služby.

Tyto problémy se ještě více projevily během krize způsobené onemocněním COVID-19, kdy byly po desetiletích volného pohybu hranice ze dne na den uzavřeny, což občanům a podnikům v příhraničních regionech způsobilo velké obtíže a přineslo ohromné negativní hospodářské a sociální dopady. Je tudíž zásadní tyto překážky překonat, aby bylo možné využít příležitosti, které občanům a podnikům skýtají otevřené hranice, a přijmout nezbytná opatření k dosažení a udržení tohoto stavu i v krizové situaci.

Větší spolupráce

Na druhou stranu je třeba poznamenat, že krize rovněž podnítila četné formy spolupráce a odhalila přeshraniční vzájemnou závislost a solidaritu – tyto faktory nyní musí být organizovány a posíleny prostřednictvím evropských a vnitrostátních veřejných politik, které plně zohlední specifika přeshraničních regionů.

Prohlášení a usnesení o přeshraniční spolupráci​

Na pravé straně si můžete přečíst prohlášení Evropské přeshraniční aliance občanů Přeshraniční regiony ústředním prvkem Evropy zítřka, které vedlo k přijetí usnesení Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce na plenárním zasedání VR dne 1. července 2021. 
 
Toto usnesení je výsledkem četných diskusí, konzultací zúčastněných stran a veřejných konzultací, které proběhly od července 2020 do července 2021, a nastiňuje konkrétní návrhy aliance a VR pro Konferenci o budoucnosti Evropy.

Dokumenty

 • Declaration

  Dostupné jazyky (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Stáhnout
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Stáhnout
  3. dansk(19.96 KB-PDF)Stáhnout
  4. Nederlands(111.67 KB-PDF)Stáhnout
  5. English(18.68 KB-PDF)Stáhnout
  6. eesti(100.88 KB-PDF)Stáhnout
  7. suomi(19.09 KB-PDF)Stáhnout
  8. français(301.52 KB-PDF)Stáhnout
  9. Deutsch(110.58 KB-PDF)Stáhnout
  10. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Stáhnout
  11. magyar(299.6 KB-PDF)Stáhnout
  12. italiano(20.42 KB-PDF)Stáhnout
  13. latviešu(298.18 KB-PDF)Stáhnout
  14. lietuvių(299.88 KB-PDF)Stáhnout
  15. Malti(310.03 KB-PDF)Stáhnout
  16. polski(308.73 KB-PDF)Stáhnout
  17. português(20.59 KB-PDF)Stáhnout
  18. română(297.83 KB-PDF)Stáhnout
  19. SR(293.64 KB-PDF)Stáhnout
  20. slovenčina(310.85 KB-PDF)Stáhnout
  21. slovenščina(288.3 KB-PDF)Stáhnout
  22. español(19.42 KB-PDF)Stáhnout
  23. svenska(19.13 KB-PDF)Stáhnout
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Stáhnout
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Stáhnout
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Stáhnout
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. dansk(127.34 KB-DOCX)Stáhnout
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  4. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Stáhnout
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  5. English(131.55 KB-DOCX)Stáhnout
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  6. eesti(118.51 KB-DOCX)Stáhnout
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  7. suomi(122.01 KB-DOCX)Stáhnout
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  8. français(95.28 KB-DOCX)Stáhnout
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  9. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Stáhnout
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  10. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Stáhnout
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  11. magyar(125.53 KB-DOCX)Stáhnout
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  12. italiano(123.66 KB-DOCX)Stáhnout
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  13. latviešu(122.08 KB-DOCX)Stáhnout
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  14. lietuvių(125.45 KB-DOCX)Stáhnout
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  15. Malti(128.19 KB-DOCX)Stáhnout
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  16. polski(125.98 KB-DOCX)Stáhnout
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  17. português(121.13 KB-DOCX)Stáhnout
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  18. română(124 KB-DOCX)Stáhnout
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  19. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Stáhnout
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  20. slovenščina(114.23 KB-DOCX)Stáhnout
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  21. español(123.22 KB-DOCX)Stáhnout
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)Stáhnout
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
Sdílet:
 
Back to top