Konzultace 

Obsah

Účelem konzultací se zainteresovanými stranami je navázat kontakt mezi zpravodaji a představiteli různých zainteresovaných stran, jako jsou sdružení místních a regionálních orgánů a místní či regionální zastoupení. Během těchto konzultací probírají dané zainteresované strany se zpravodajem své postoje, které může zpravodaj dle svého uvážení zohlednit v návrhu stanoviska.

Níže naleznete přehled konzultací se zainteresovanými stranami, jež Evropský výbor regionů uspořádal nebo se chystá uspořádat na žádost zpravodajů, kteří připravují návrhy stanovisek na schůze komisí.

Nadcházející konzultace

Předchozí konzultace

Sdílet :
 
Back to top