Aliance soudržnosti 

© AFP

Aliance soudržnosti je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od založení aliance v říjnu 2017 se jejími členy stalo více než 12 000 individuálních signatářů, 140 regionů, 137 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 odvětvových sdružení z EU.

V říjnu 2022 pak partneři aliance znovu potvrdili, že jsou odhodláni posílit politiku soudržnosti a zvýšit územní dopad všech investic EU, aby tak bylo možné čelit dlouhodobým výzvám, před nimiž Unie stojí.

Přidejte se k nám!

Obsah

O co se jedná?

Aliance soudržnosti je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Vznikla na základě spolupráce mezi hlavními evropskými sdruženími měst a regionů a Evropským výborem regionů.

V červenci 2020 přijala Aliance soudržnosti první obnovené prohlášení na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy 2.0, kterým se při své činnosti řídila poté, co na občany Unie začala doléhat pandemie COVID-19.

O dva roky později, v říjnu 2022, je tváří v tvář novým krizím, které vyvolala ruská válka proti Ukrajině či rekordní míra inflace způsobená nárůstem cen potravin a energie, naléhavější než kdy jindy posílit soudržnost coby základní hodnotu Evropské unie.

Partneři Aliance soudržnosti se proto během20. ročníku Evropského týdne regionů a měst sešli v Bruselu, aby znovu potvrdili, že jsou odhodláni posílit politiku soudržnosti a zvýšit územní dopad všech investic EU, aby tak bylo možné čelit dlouhodobým výzvám, před nimiž Unie stojí.

Obnovené prohlášení

Podpisem společného prohlášení dne 12. října 2022 dal Evropský výbor regionů spolu s předními evropskými sdruženími měst a regionů najevo, že mají v úmyslu usilovat společně o to, aby politika soudržnosti představovala i nadále:

 • nejdůležitější investiční politiku EU,
 • nejviditelnější nástroj EU na místní a regionální úrovni,
 • dlouhodobou rozvojovou politiku opírající se o zásady sdíleného řízení, partnerství a víceúrovňové správy,
 • politiku, která se řídí místně orientovaným přístupem a zabývá se územní rozmanitostí Unie,
 • klíčový nástroj na podporu územní spolupráce a posílení solidarity a integrace.

„Všem činitelům působícím na úrovni EU a členských států připomínáme, že politika soudržnosti plní v evropském integračním procesu nepostradatelnou úlohu,“ stojí v prohlášení, jež předznamenává odhodlání Aliance soudržnosti zaměřit se na budoucnost a zajistit, aby politika soudržnosti byla již nyní, ale i do budoucna silnější, jednodušší, účinnější a více orientovaná na výsledky.

Zároveň aliance vyzývá k tomu, aby soudržnost představovala pro Evropskou unii i nadále zastřešující hodnotu, a to díky tomu, že všechny příslušné politiky EU budou přispívat ke snižování rozdílů mezi členskými státy i v rámci nich.

Přečtěte siprohlášení „Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala!“

Pod lupou

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Další videa

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimédia

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Další videa

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Dokumenty

 • Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Stáhnout
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. dansk(704.37 KB-PDF)Stáhnout
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  3. Deutsch(717.17 KB-PDF)Stáhnout
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  4. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Stáhnout
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  5. English(702.78 KB-PDF)Stáhnout
  6. español(797.76 KB-PDF)Stáhnout
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  7. eesti(692.18 KB-PDF)Stáhnout
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  8. suomi(690.19 KB-PDF)Stáhnout
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  9. français(702.98 KB-PDF)Stáhnout
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  10. hrvatski(761.4 KB-PDF)Stáhnout
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  11. magyar(767.03 KB-PDF)Stáhnout
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  12. italiano(690.17 KB-PDF)Stáhnout
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  13. lietuvių(703.45 KB-PDF)Stáhnout
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  14. latviešu(697.75 KB-PDF)Stáhnout
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  15. Malti(711.8 KB-PDF)Stáhnout
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  16. Nederlands(699.67 KB-PDF)Stáhnout
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  17. polski(705.64 KB-PDF)Stáhnout
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  18. português(699.2 KB-PDF)Stáhnout
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Stáhnout
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Stáhnout
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Stáhnout
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Stáhnout
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Stáhnout
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. dansk(238.22 KB-PDF)Stáhnout
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  3. Deutsch(427.92 KB-PDF)Stáhnout
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  4. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Stáhnout
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  5. English(221.78 KB-PDF)Stáhnout
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  6. español(327.81 KB-PDF)Stáhnout
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  7. eesti(424.55 KB-PDF)Stáhnout
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  8. suomi(403.58 KB-PDF)Stáhnout
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  9. français(597.79 KB-PDF)Stáhnout
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  10. hrvatski(594.73 KB-PDF)Stáhnout
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  11. magyar(593.83 KB-PDF)Stáhnout
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  12. italiano(238.58 KB-PDF)Stáhnout
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  13. lietuvių(598.46 KB-PDF)Stáhnout
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  14. latviešu(595.64 KB-PDF)Stáhnout
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  15. Malti(615.71 KB-PDF)Stáhnout
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  16. Nederlands(598.3 KB-PDF)Stáhnout
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  17. polski(602.55 KB-PDF)Stáhnout
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  18. português(238.88 KB-PDF)Stáhnout
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Stáhnout
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Stáhnout
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Stáhnout
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Stáhnout
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  Dostupné jazyky (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Stáhnout
  2. español(211.39 KB-PDF)Stáhnout
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Stáhnout
  4. français(213.87 KB-PDF)Stáhnout
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Stáhnout
  6. português(210.78 KB-PDF)Stáhnout
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Stáhnout
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.

​Branding and Toolkit Guideline 

Check ​our one place to find all #CohesionAlliance files to support you in communicating EU cohesion policy.​ ​

Sledujte nás

Kontakt

Sdílet:
 
Back to top