Aliance soudržnosti

​​​​​​ 

O co se jedná?

Politika soudržnosti EU, na níž je nyní vyčleněna jedna třetina rozpočtu EU, snižuje rozdíly mezi regiony, vytváří pracovní místa, poskytuje nové obchodní příležitosti a zabývá se nejdůležitějšími celosvětovými problémy, jako jsou změna klimatu a migrace.

#CohesionAlliance je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Aliance byla vytvořena díky spolupráci mezi hlavními evropskými sdruženími měst a regionů a Evropským výborem regionů. Jejím požadavkem je, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie.

Ke #CohesionAlliance se může připojit kdokoli, kdo věří v politiku soudržnosti EU, od vlád jednotlivých zemí a regionálních a místních samospráv, přes malé a střední podniky a nevládní organizace až po školy, univerzity a kulturní organizace.

PODPOŘTE NÁS A PODEPIŠTE PROHLÁŠENÍ

Partneři


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Join us

Na této stránce získáte prohlášení o zásadách #CohesionAlliance a budete se moci zaregistrovat (zadáním svého jména, jména vaší organizace a kontaktní e-mailové adresy).

Zásady byly vypracovány v rámci partnerství mezi územními sdruženími a Evropským výborem regionů.
K registraci zveme jednotlivce, organizace i politiky.

Níže také najdete důležité zprávy a poziční dokumenty o budoucnosti politiky soudržnosti.

See it

Zde najdete případové studie a úspěšné příklady z oblasti politiky soudržnosti.

Vždy je v nich představena skutečná osoba nebo podnik a uvede je regionální nebo místní politik.

Zapojte se do konzultace
Šest způsobů, jak se aktivně zapojit!
 
1. Zašlete nám videoklip o délce maximálně 1 minuty, jenž vysvětluje, proč potřebujeme silnou politiku soudržnosti EU, co znamená pro Vaše společenství a co očekáváte do budoucna. Videoklipy můžete zasílat na e-mailovou adresu: CohesionAlliance@cor.europa.eu
2. Sdílejte své projekty: tweetujte nebo zveřejněte na Facebooku nebo na Instagramu fotografie z projektu podporovaného z fondů soudržnosti EU ilustrující přínos tohoto projektu. Nezapomeňte použít hashtag #CohesionAlliance.
3. Uspořádejte akci ve své komunitě: kontaktujte nás, potřebujete-li pomoc s organizací akce týkající se politiky soudržnosti EU, materiály ve svém jazyce, řečníky atd.
4. Připojte se k petici: pomozte nám podpořit on-line petici, která má již téměř 3 000 podporovatelů. Její podepsání je otázkou několika vteřin a každý podpis se počítá.
5. Informujte: připravujeme materiály určené partnerům, jež budou k dispozici on-line pod odkazem „Materials for Partners“:
  • můžete si zde stáhnout internetový banner #CohesionAlliance
  • na internetových stránkách Aliance je k dispozici prohlášení o zásadách #CohesionAlliance ve všech jazycích (příslušný jazyk si vyberete vpravo nahoře).
6. Podělte se o svůj názor: řada partnerů se již podělila o své postoje ohledně politiky soudržnosti. Navažte kontakty, sdílejte své nápady.

Support it
Material for partners