Book your visit  

Výbor regionů (VR) pořádá informační návštěvy pro zájemce z řad veřejnosti, kteří se chtějí více dozvědět o tom, jak VR funguje, a o úloze regionů při utváření obsahu právních předpisů Evropské unie.

VR stručně představí jeho úředník v rámci zhruba hodinové prezentace. Návštěvy se konají od pondělí do čtvrtka od 9:30 do 16:30, v pátek do 14:30.

Žádosti se zasílají Službě pro návštěvníky dva měsíce předem a musí obsahovat tyto informace:

  • počet účastníků
  • druh skupiny
  • dorozumívací jazyky
  • věk účastníků
  • kontaktní informace vedoucího skupiny (jméno, adresa, telefonní číslo, číslo faxu a e-mail)

K podání žádosti laskavě použijte formulář „questionnaire“ ( EN DE FR )

Připomínáme, že

  • skupina by měla mít nejméně 15 účastníků
  • ve věku nejméně 14 let.

Pro další informace kontaktujte:

European Committee of the Regions 
Directorate D: Communication, 
D2-Events Units 
Conferences-Visitors service

rue Belliard 99-101 
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann, Marielou Dalli) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124/2062​