Archivy 

Obsah

Úloha archivního oddělení VR

Archivní oddělení Výboru regionů má za úkol pořádat, chránit, spravovat, popisovat a uchovávat dokumentační fondy Výboru a zpřístupňovat je veřejnosti.

Jakmile toto oddělení obdrží dokumenty určené k archivaci od útvarů, které je vypracovaly, uloží je do zvláštního obalu, naskenuje je a převede je na mikrofiše, aby bylo zaručeno jejich fyzické zachování. Každý dokument je popsán, aby bylo možné sestavit vyhledávací nástroje (inventáře).

Dva soubory archivovaných dokumentů

Archiv je rozdělen na fond VR, který tvoří dokumenty vzešlé z konkrétní činnosti Výboru, a na fond předsedů, jenž sestává z dokumentů dodaných kabinetem předsedy na konci každého funkčního období (v letech 1994 až 2010 trvalo dva roky, od té doby je dvouapůlleté).

Dokumenty jsou do těchto fondů zařazovány podle specifického systému a oba fondy mají své vlastní inventáře.

Přístup k historickým archivním dokumentům

V souladu s evropskými právními předpisy o přístupu veřejnosti k archivům lze do archivních dokumentů Výboru volně nahlížet po uplynutí 30 let od jejich vzniku. Při konzultování dokumentů musí být dodržována pravidla pro ochranu osobních údajů. Dokumenty zpřístupněné veřejnosti před uplynutím této 30leté lhůty musí zůstat přístupné bez omezení.

Studovna je zájemcům přístupná po předchozí domluvě a vstup do ní podléhá bezpečnostním opatřením – mimo jiné je vyžadováno předložení průkazu totožnosti. Je možné zdarma získat kopie konzultovaných dokumentů.

Otevírací doba

pondělí až čtvrtek: 9:00–12:30 a 14:30–17:00

pátek: 9:00–12:30

zavřeno: o Velikonocích (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Velikonoční pondělí), 1. května, 9. května, Nanebevstoupení Páně (čtvrtek a pátek), Svatodušní pondělí, 21. července, 15. srpna, 1. a 2. listopadu, v období od Vánoc do Nového roku​​

Kontakt

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Sdílet :
 
Back to top