Úvahy o Evropě  
 
 
 ​

Vyjádřete se k budoucnosti Evropy: seznamte se s kampaní Úvahy o Evropě

Úvahy o Evropě byla iniciativa Evropského výboru regionů (VR), jež poskytla platformu pro zapojení občanů do probíhající diskuse o budoucnosti Evropy.

Prostřednictvím online dotazníku věnovaného tomuto tématu a prostřednictvím více než 210 místních diskusí konaných v celé EU a pořádaných ve spolupráci s místními a regionálními partnery poskytl VR občanům příležitost sdílet názory a návrhy týkající se toho, jak by se EU měla vyvíjet v příštím desetiletí.

 
 

 
 

 

Shromážděné odpovědi byly použity při přípravě stanoviska VR nazvaného „Úvahy o Evropě – hlas regionálních a místních orgánů a obnovení důvěry v Evropskou unii“, jež bylo přijato v říjnu 2018, tedy před zahájením kampaně k evropským volbám v roce 2019.

V dubnu roku 2018 byla vydána první zpráva o Úvahách o Evropě, jež nabízí shrnutí zpětné vazby od občanů získané právě prostřednictvím místních diskusí a online dotazníku. Závěrečná zpráva z kampaně pak byla zveřejněna v říjnu téhož roku.

V průběhu roku 2018 kampaň Úvahy o Evropě nadále podporovala místní akce pořádané na podnět členů VR, regionů, měst a jejich celostátních a regionálních sdružení a ve spolupráci s dalšími institucemi EU. Politickou diskusi na toto téma iniciovaly také regionální parlamenty či místní rady.

Připojte se k iniciativě #eulocal a pomozte utvářet budoucnost evropského projektu.

​Obraťte se na nás prosím se svými dotazy, nápady a návrhy.​

Sdílet:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu