Evropská síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti  

Evropské záležitosti se každodenně odehrávají v našich regionech, městech a vesnicích. Apostolos Tzitzikostas, guvernér řeckého regionu Střední Makedonie a předseda VR​

​​​


V regionech a městech Evropské unie působí více než milion volených politiků a političek, kteří se každodenně zabývají evropskými předpisy, programy financování a diskusemi. Tato síť vychází z úspěšných zkušeností politiků/političek aktivních na celostátní či místní úrovni, kteří se – například v Rakousku, Francii či Německu – zabývají záležitostmi EU.

Komu je síť určena a jak se přihlásit?

Cílovou skupinou sítě jsou regionální a místní politici/političky, kteří jsou volenými zástupci ve vládě, parlamentu nebo shromáždění regionu, města, provincie, obce nebo vesnice. Podáním přihlášky do sítě politici/političky stvrzují, že byli jmenováni příslušným shromážděním, aby zastupovali svůj volební obvod. V jednom volebním obvodu může být jmenováno více osob, které se tak na dobu trvání svého mandátu stanou „členy sítě regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti“.

Síť je dobrovolným projektem řízeným na základě přístupu zdola nahoru. Všichni zaregistrovaní politici/političky se stanou členy sítě – neprobíhá žádný proces výběru.

Co síť nabízí?

VR členům sítě nabízí:

  • ​specializované informace poskytované prostřednictvím informačních zpravodajů a briefingů,
  • pozvánky na akce VR, odkazy na politické diskuse ve VR,
  • diskuse se členy VR a jejich náhradníky a s dalšími členy sítě.

Součástí nabídky sítě nebude žádná finanční podpora ze strany VR.

Jak mohou zastupitelé odpovědní za unijní záležitosti spolupracovat s VR?

Členové sítě mají možnost kontaktovat kteréhokoli člena VR. Mohou rovněž aktivně přispívat k činnosti VR – mohou například pořádat akce související s EU v rámci svých místních a regionálních zastupitelstev, pořádat diskuse s občany, účastnit se konzultací a průzkumů VR a akcí, jako je každoroční Evropský týden regionů a měst nebo pravidelné evropské summity pořádané VR. Členové sítě se navíc mohou ve svém jazyce obrátit na administrativu VR a klást jí dotazy nebo si vyžádat materiály či pomoc při organizaci akcí.


                                ​Požádat o členství v síti

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: