Navažme na místní a regionální úrovni spolupráci s občany a zapojme je do utváření budoucího vývoje Evropy!  

Evropská unie zahájila konferenci o budoucnosti Evropy, jejímž smyslem je vést s občany otevřenou diskusi o tom, jakým výzvám čelíme a jak by měla vypadat naše společná budoucnost.

Dnes, 9. května, kdy slavíme Den Evropy, vybízíme regionální a místní představitele, aby i oni sami k této konferenci přispěli. Učinit tak můžou například tím, že se připojí k síti regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti, kterou zřídil Evropský výbor regionů.

VR prostřednictvím této iniciativy žádá všechna regionální a místní zastupitelstva v celé Evropě, aby jednoho ze svých členů pověřila záležitostmi EU.​

Demokratická a inkluzivní Unie, kterou chceme vybudovat, se musí opírat o samotné základy Evropy, jimiž jsou její regiony, města a vesnice. Patříte k jednomu milionu volených politiků na regionální a místní úrovni správy, kteří mají k občanům nejblíže a těší se u nich největší důvěře. Proto vás vyzýváme: „Navažte na místní úrovni spolupráci s občany a dejte jim prostor, aby mohli vyjádřit své názory. Jen tak bude tato konference úspěšná!“

                                Požádat o členství v síti

Proč bychom se měli zapojit?

Máme příležitost postarat se o to, aby se naše místní komunity a naši občané mohli podílet na utváření budoucí podoby EU a aby se o tomto procesu nerozhodovalo pouze v Bruselu a v hlavních městech. Představte si, že by na sebe v každém regionálním či místním shromáždění vzal jeden z volených politiků úkol dbát na to, jakým způsobem EU ovlivňuje život v dané lokalitě. Představte si, že by tento politik navázal spolupráci s občany a zajistil, aby se jim během konference dostalo sluchu.

Co pro to můžeme udělat a jakými konkrétními prostředky můžeme společně něčeho docílit?

Evropský výbor regionů je institucí, která na úrovni EU zastupuje místní a regionální volené představitele. Společně můžeme:

1. tlumočit názory našich občanů: tj. zjistit, jak se na věci dívají lidé v regionech a obcích, a postarat se o to, aby jejich názory zazněly prostřednictvím politických skupin a územních sdružení i na konferenci;

2. uspořádat místní dialogy s občany: tj. uspořádat participativní dialogy v evropských regionech, městech a vesnicích a zapojit do nich občany a místní komunity;

3. připojit se k naší síti regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti : tj. určit v řadách volených členů daného regionálního či místního shromáždění jednu osobu, která bude mít na starosti evropské záležitosti a bude formou místních dialogů komunikovat s občany;

4. uspořádat politické debaty v našich místních a regionálních shromážděních : tj. uspořádat diskusi o budoucnosti EU, a přitáhnout tak pozornost k danému regionu, městu nebo dané vesnici;

5. formulovat společnou vizi Evropské unie: tato vize pak bude projednána a přijata na summitu regionů a měst, který se bude konat v roce 2022 v Marseille. Půjde o náš příspěvek ke konferenci.

Co tato iniciativa nabízí a kde naleznete další informace?

Společně se nám podaří přiblížit Evropu k lidem tam, kde žijí!

Pomalu se dostáváme ze současné pandemie a právě to je okamžik, kdy občané v ještě větší míře než jindy vkládají důvěru ve své místní a regionální představitele.

Postupujeme-li každý zvlášť, jsme pouze jedním z milionu aktérů. Společně však můžeme dosáhnout toho, aby Evropa nebyla jen kontinentem, který obýváme, ale také naším skutečným domovem.

Těšíme se na naši spolupráci.

​​***

Tuto iniciativu podporují:

1. Apostolos Tzitzikostas, předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie

2. Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro demokracii a demografii

3. Guy Verhofstadt, spolupředseda výkonné rady konference o budoucnosti Evropy

4. Ana Paula Zacarias, portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti

5. Jacqueline Gourault, ministryně pro územní soudržnost a vztahy s místními a regionálními orgány

6. Renaud Muselier, předseda sdružení francouzských regionů a předseda rady regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur

7. Frédéric Bierry, předseda Evropského územního společenství Alsasko

8. François Baroin, předseda Sdružení francouzských starostů a starosta města Troyes

9. Jeanne Barseghian, starostka Štrasburku a 1. místopředsedkyně Eurometropole Štrasburk

10. André Viola, předseda francouzské delegace v Evropském výboru regionů a člen rady departementu Aude

11. Vasco Alves Cordeiro, první místopředseda VR a poslanec parlamentu autonomní oblasti Azory

12. Olgierd Geblewicz, předseda skupiny ELS v Evropském výboru regionů a maršálek Západopomořanského vojvodství

13. Christophe Rouillon, předseda skupiny SES v Evropském výboru regionů a starosta obce Coulaines

14. François Decoster, předseda skupiny Renew Europe v Evropském výboru regionů a starosta města Saint-Omer

15. Władysław Ortyl, předseda skupiny EKR v Evropském výboru regionů a maršálek Podkarpatského vojvodství

16. Kieran McCarthy, předseda skupiny EA v Evropském výboru regionů a člen rady města Cork

17. Satu Haapanen, spolupředsedkyně skupiny Zelených v Evropském výboru regionů a členka zastupitelstva města Oulu


Contact​​
Directorate for communication
Dir-D-contact-point@cor.europa.eu​​​