Provádění Zelené dohody na místní úrovni 

vyslanci klimatického paktu 

Zelená dohoda pro Evropu je novou strategií růstu, jejímž úkolem je vést EU k tomu, aby do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality. Nese s sebou zásadní změny v několika odvětvích, a to na všech úrovních: od klimatu po energetiku, od dopravy po ochranu biologické rozmanitosti, od zemědělství až po rozvoj oběhového hospodářství. Každé město a region proto musí být součástí této historické příležitosti a proaktivně se zapojovat do mechanismů víceúrovňové správy, ve spolupráci s vládami členských států, EU a v neposlední řadě se sousedními regiony v rámci celého kontinentu.

Obsah

Naše cíle​

​​​​Evropský klimatický pakt má klíčový význam pro plné provedení Zelené dohody pro Evropu. Usiluje o vytvoření otevřené a inkluzivní platformy, pomocí které bude možné zapojit občany a komunity do činností zacílených na ochranu našeho klimatu a životního prostředí. Klimatický pakt se zaměří na šíření povědomí a podporu opatření za účelem propojení a společného navrhování a provádění řešení – velkých i malých – v oblasti boje proti změně klimatu.

VR spolupracuje s Evropskou komisí s cílem podpořit realizaci klimatického paktu a dovést ji k úspěchu. Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Iniciativa Provádění Zelené dohody na místní úrovni se skládá z pracovní skupiny a řady komunikačních aktivit.

V jejím rámci VR zveřejnil výzvu k zapojení do iniciativy Vyslanci klimatického paktu VR , která vybízí členy, aby Zelenou dohodu aktivně propagovali ve svých regionech prostřednictvím politických aktivit a osvědčených postupů. Vyslanci budou také pravidelně poskytovat zpětnou vazbu ohledně toho, jak jsou politiky EU účinné v praxi, a podporovat vertikální integraci. Ucházet se o pozici vyslance klimatického paktu VR mohou všichni členové VR prostřednictvím elektronické přihlášky, jež je k dispozici na tomto odkazu .

Jakmile budou vyslanci klimatického paktu VR vybráni, zapojí se do sítě vyslanců klimatického paktu spravované Evropskou komisí, budou označeni za vyslance, zajistí si zviditelnění svých opatření v oblasti klimatu prostřednictvím webových stránek paktu a získají přístup ke komunikačním nástrojům (soubor komunikačních materiálů týkajících se paktu bude poskytnut v průběhu roku 2021). Stanou se posly klimatu, budou hovořit na mezinárodních akcích a povzbuzovat obce, města a regiony, aby se staly průkopníky v provádění Zelené dohody pro Evropu prostřednictvím pořádání přidružených akcí týkajících se klimatického paktu na místní úrovni. Rovněž budou podávat zprávy pracovní skupině pro provádění Zelené dohody na místní úrovni o zkušenostech, osvědčených postupech a problémech, se kterými se v praxi setkali.

Výzva k zapojení do iniciativy Vyslanci klimatického paktu VR je jednou z klíčových akcí VR na podporu tohoto paktu.

VR rovněž podporuje různé iniciativy zaměřené na posílení potenciálu členů VR a dalších místních a regionálních orgánů stát se průkopníky na cestě ke klimatické neutralitě. Každé opatření, závazek i úspěch v oblasti klimatu je důležité!

Pro další informace nás prosím neváhejte kontaktovat!

Dokumenty

Aktuální zprávy

Akce

Nadcházející akce

Proběhlé akce

Sdílet:
 
Back to top