Na pomoc regionům a městům v boji proti koronaviru  

Pandemie COVID-19 přestavuje pro svět těžkou zkoušku. Je to výzva, ale i příležitost, abychom se zamysleli nad tím, jaká má být naše budoucnost. Od vlád a správních orgánů na všech úrovních, a především místních a regionálních orgánů, se požaduje, aby zajistily pohotovostní služby, zabránily šíření tohoto onemocnění, co nejvíce omezily sociální a hospodářské následky a koordinovaly úsilí o následné oživení. Evropský výbor regionů podporuje úsilí místních a regionálních představitelů, neboť ti hrají v boji proti pandemii COVID-19 stěžejní úlohu.

1. Tato platforma pro vzájemnou výměnu informací a podporu je zdrojem stovky konkrétních příkladů toho, jak se místní a regionální orgány postavily této výzvě a jakým způsobem podporují své podniky a komunity. Slouží také k výměně informací a zkušeností v oblasti přeshraniční spolupráce.     

         

​2.  Zpráva o prvním výročním regionálním a místním barometru obsahuje věcnou analýzu dopadů pandemie na zdraví, hospodářství, digitální transformaci, sociální oblast a oblast zaměstnanosti, životní prostředí a politické postoje regionálních a místních komunit. Dále obsahuje také prvotní posouzení politických opatření, jež byla přijata na evropské, celostátní a na nižší než celostátní úrovni. Přečtěte si tuto zprávu a politická doporučení VR.

Banner of the barometer

3. ​Výbor v rámci své činnosti pravidelně předkládá návrhy na konkrétní opatření a politické iniciativy. V zájmu zajištění inkluzivního a udržitelného oživení je naprosto nezbytné pokrač​ovat v práci na základě přístupu zdola nahoru a poučit se z této krize, abychom mohli vybudovat odolnější komunity. Bližší informace o našich politických návrzích a naší činnosti naleznete v sekcích „Aktuality“, „Akce“ a „Stanoviska“.​

 • Title / Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Author / Arnaud Vervoir

  Editor / Arnaud Vervoir

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Katarzyna Sidło (CASE)

  CoR_Theme / Entrepreneurship;

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);Covid-19;

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 985

  Modified / 2021-09-02 15:50:25

  Created / 2021-09-02 15:50:24

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-09-02 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis/Innovation ecosystems_Med.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.37 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis/Innovation ecosystems_Med.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.37 MB

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  PubDate / Thu, 02 Sep 2021 13:50:25 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / True

  __begingroup / False

 • Title / Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Author / Arnaud Vervoir

  Editor / Arnaud Vervoir

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)

  CoR_Theme / Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Sustainable development;Public health;Consumer policy;Demographic change;

  CoR_Keywords / Covid-19;NAT (Commission for Natural Resources);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 978

  Modified / 2021-08-26 11:23:03

  Created / 2021-08-26 11:23:03

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-08-25 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy/regional response covid.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(3.09 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy/regional response covid.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 3.09 MB

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  PubDate / Thu, 26 Aug 2021 09:23:03 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions

  Author / Mara Rusu

  Editor / Mara Rusu

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Simona Cavallini (Fondazione FORMIT) and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)

  CoR_Theme / Digital agenda;Digital policy and connectivity;SME policy;Territorial cohesion;

  CoR_Keywords / Covid-19;ECON (Commission for Economic Policy);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 973

  Modified / 2021-07-27 10:11:54

  Created / 2021-07-27 10:11:52

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-07-14 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions/20210708_SC10681_Digital_transformation.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(3.31 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions/20210708_SC10681_Digital_transformation.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 3.31 MB

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  PubDate / Tue, 27 Jul 2021 08:11:54 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Local and regional finances in the aftermath of COVID-19

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Local and regional finances in the aftermath of COVID-19

  Author / Rui Granadeiro

  Editor / Rui Granadeiro

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Michele Alessandrini (t33 Srl), Ivan Bosch Chen (CSES), Veronika Kubeková (Blomeyer & Sanz), and Fabio Fiorillo, with contributions from Roland Blomeyer (Blomeyer & Sanz), Gabriele Ceccarelli (t33 Srl) and Jack Malan (CSES), Lang. review by Timothy Wills.

  CoR_Theme / Sub-national finance;

  CoR_Keywords / Covid-19;ECON (Commission for Economic Policy);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Local and regional finances in the aftermath of COVID-19

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 962

  Modified / 2021-06-24 09:45:41

  Created / 2021-06-24 09:45:42

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-06-24 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Local and regional finances in the aftermath of COVID-19

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Local and regional finances in the aftermath of COVID-19/CoR_Local_and_regional_finances_after_Covid-19.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(2.21 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Local and regional finances in the aftermath of COVID-19/CoR_Local_and_regional_finances_after_Covid-19.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 2.21 MB

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  PubDate / Thu, 24 Jun 2021 07:45:41 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Local and regional finances in the aftermath of COVID-19

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions

  Author / Arnaud Vervoir

  Editor / Arnaud Vervoir

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Rubio, Jean - Peyrony, Jean - Viaggi, Raffaele

  CoR_Theme / Future of Europe;Economic and Monetary Union (EMU);Public health;

  CoR_Keywords / Covid-19;

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 942

  Modified / 2021-02-09 14:41:56

  Created / 2021-02-09 14:41:56

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-02-09 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions/COVID-19 induced border.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(4.7 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions/COVID-19 induced border.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 4.7 MB

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  PubDate / Tue, 09 Feb 2021 13:41:56 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions - 20 CASE STUDIES

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions - 20 CASE STUDIES

  Author / Arnaud Vervoir

  Editor / Arnaud Vervoir

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Rubio, Jean - Peyrony, Jean - Viaggi, Raffaele

  CoR_Theme / Public health;Future of Europe;

  CoR_Keywords / Covid-19;

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions - 20 CASE STUDIES

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 944

  Modified / 2021-02-09 14:55:29

  Created / 2021-02-09 14:55:29

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-02-09 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions - 20 CASE STUDIES

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions - 20 CASE STUDIES/20 CASE STUDIES.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(3.41 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions - 20 CASE STUDIES/20 CASE STUDIES.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 3.41 MB

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  PubDate / Tue, 09 Feb 2021 13:55:29 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/The effects of COVID-19 induced border closures on cross-border regions - 20 CASE STUDIES

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats (ex-ante, January 2021)

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf

  Author / Jake Lowe

  Editor / Rui Granadeiro

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1411066

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Igor Caldeira, Cristín Blennerhassett (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)

  CoR_Theme / Public health;

  CoR_Keywords / Covid-19;COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 948

  Modified / 2021-03-09 13:50:33

  Created / 2021-03-05 16:05:16

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-01-26 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.35 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Tue, 09 Mar 2021 12:50:33 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1411066

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/rural-areas-covid-responses.pdf

  Author / Rui Granadeiro

  Editor / Jake Lowe

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 925099

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)

  CoR_Theme / Public health;

  CoR_Keywords / NAT (Commission for Natural Resources);Covid-19;

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / rural-areas-covid-responses.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 936

  Modified / 2021-01-15 14:44:43

  Created / 2021-01-13 10:17:13

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-01-13 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/rural-areas-covid-responses.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/rural-areas-covid-responses.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(903.42 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Fri, 15 Jan 2021 13:44:43 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 925099

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/rural-areas-covid-responses.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Impact-COVID-19-local-regional-governments.pdf

  Author / Jake Lowe

  Editor / Jake Lowe

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1431446

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author /

  CoR_Theme / Public health;

  CoR_Keywords / Covid-19;

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Impact-COVID-19-local-regional-governments.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 937

  Modified / 2021-01-14 12:32:39

  Created / 2021-01-14 12:27:17

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-11-19 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Impact-COVID-19-local-regional-governments.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Impact-COVID-19-local-regional-governments.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.37 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Thu, 14 Jan 2021 11:32:39 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1431446

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Impact-COVID-19-local-regional-governments.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Potential impacts of COVID-19 on regions and cities of the EU

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/IMPACTS-COVID-19.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / Jake Lowe

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 4935150

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Kai Böhme, Flavio Besana, Christian Lüer, Frank Holstein, Sebastian Hans (Spatial Foresight), Alessandro Valenza, Bertille Caillaud (t33) and Martyna Derszniak-Noirjean (ÖIR)

  CoR_Theme / Public health;

  CoR_Keywords / ECON (Commission for Economic Policy);Covid-19;

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / IMPACTS-COVID-19.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 926

  Modified / 2021-01-14 12:19:13

  Created / 2020-10-12 16:56:12

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-10-12 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/IMPACTS-COVID-19.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/IMPACTS-COVID-19.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(4.71 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Thu, 14 Jan 2021 11:19:13 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 4935150

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/IMPACTS-COVID-19.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 6805332

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Chien Hui-Hsiung (ÖIR), Flavio Besana (Spatial Foresight)

  CoR_Theme / Public health;

  CoR_Keywords / Covid-19;COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / TIA-Covid19.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 927

  Modified / 2020-10-12 17:06:44

  Created / 2020-10-12 17:03:51

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-10-12 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(6.49 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Mon, 12 Oct 2020 15:06:44 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 6805332

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Regional health policy responses to the COVID crisis

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Regional Health Policy_Covid.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / Jake Lowe

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 3098815

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)

  CoR_Theme / Public health;

  CoR_Keywords / NAT (Commission for Natural Resources);Covid-19;

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Regional Health Policy_Covid.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 925

  Modified / 2021-01-15 14:47:20

  Created / 2020-10-07 11:52:47

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-10-07 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Regional Health Policy_Covid.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Regional Health Policy_Covid.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(2.96 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Fri, 15 Jan 2021 13:47:20 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 3098815

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Regional Health Policy_Covid.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

No results.
Share:
Související informace
Odkazy
@EU_CoR