První místopředseda
Vasco Alv​​es Cordeiro​

Vasco Alves Cordeiro se narodil dne 28. března 1973 na Azorech, je právníkem a předsedou vlády portugalské autonomní oblasti Azory, která je jedním z nejvzdálenějších regionů EU. Je ženatý a má dvě děti.

Do funkce předsedy vlády autonomní oblasti Azory byl poprvé zvolen v roce 2012. Předtím zastával několik funkcí v kabinetu jakožto regionální tajemník pro hospodářství (2008–2012), regionální tajemník pro předsednictví odpovědný za evropské a vnější záležitosti (2004–2008) a regionální tajemník pro zemědělství a rybolov (2003–2004). V říjnu 2016 byl opětovně zvolen předsedou vlády autonomní oblasti Azory.

V roce 1996 byl Vasco Cordeiro poprvé zvolen poslancem parlamentu autonomní oblasti Azory a v letech 2000–2003 byl po svém znovuzvolení lídrem Socialistické strany v regionálním parlamentu.

Pan Cordeiro zastupoval Azory při výkonu svých funkcí na evropské i mezinárodní úrovni jakožto člen různých organizací, například Výboru regionů, Shromáždění evropských regionů nebo R20 – Regions of Climate Action.

V roce 2014 byl ve Švédsku poprvé zvolen předsedou Konference okrajových přímořských regionů, poté byl do této funkce znovu zvolen v roce 2016 ve městě Ponta Delgada a opět v roce 2018 ve Funchalu.

Pan Cordeiro je pevně přesvědčen o tom, že je naléhavě zapotřebí věnovat pozornost otázce sounáležitosti občanů s evropským projektem. Zaměřuje se rovněž na posilování sociální, hospodářské a územní soudržnosti v Evropské unii a zasazuje se o to, aby evropské politiky účinně sloužily zájmům a ambicím občanů a zároveň posilovaly úlohu regionů jakožto základů vnitřní demokracie Unie.
Cabinet contact+32 2 282 2006president.cor@cor.europa.eu
Other links
Ima​ge gallery
CV in EN / PT

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Aktuální zprávy
Projevy
Můj tým

Kontakt na kabinet Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Jean-Paul Buffat
Jean-Paul Buffat 
Political advisor to the 1st Vice-President 
  +32 2 282 2256
  • ​coordination and support to the activities of the First Vice-President
  • support of the work of the President's cabinet
 
Projevy
Zprávy