Petr Blížkovský 

Generální tajemník 

Petr Blížkovský

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Generální tajemník Evropského výboru regionů má celkovou odpovědnost za přípravu postupů a provádění rozhodnutí přijatých statutárními orgány, jimiž jsou plenární shromáždění, předsednictvo, Konference předsedů a sám předseda. 

V rámci řízení sekretariátu dohlíží na podporu poskytovanou členům, kteří zastupují více než milion volených místních a regionálních politiků z celé EU.​

Generální tajemník rovněž napomáhá předsedovi v jeho úkolech, k nimž patří zastupovat zájmy VR vůči ostatním orgánům a institucím EU a řídit každodenní administrativní činnosti, služby poskytované členům a činnosti týkající se politik, rozpočtu a komunikace.

Obsah

Můj tým

Dokumenty

Planning and reporting

Staff information

Annual information regarding occupational activities of former senior officials

Good administration

Whistleblowing procedures

Kontakt

Kabinet +32 2 282 2009 sgcab-cor@cor.europa.eu
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Sdílet:
 
Back to top