Generální tajemník: Petr Blížkovský

Petr Blížk​ovský ​

​​​​​Generální tajemník Evropského výboru regionů má celkovou odpovědnost za přípravu postupů a provádění rozhodnutí přijatých statutárními orgány, jimiž jsou plenární shromáždění, předsednictvo, Konference předsedů a sám předseda. V rámci řízení sekretariátu dohlíží na podporu poskytovanou členům, kteří zastupují více než milion volených místních a regionálních politiků z celé EU.

Generální tajemník rovněž napomáhá předsedovi v jeho úkolech, k nimž patří zastupovat zájmy VR vůči ostatním orgánům a institucím EU a řídit každodenní administrativní činnosti, služby poskytované členům a činnosti týkající se politik, rozpočtu a komunikace.


Curriculum vitae
 

Aktuální zprávy
No results.
Projevy
No results.
Můj tým

Kontakt na kabinet Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Christian Gsodam
Christian Gsodam 
Head of Cabinet 
  +32 2 282 2121
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters  
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2111
 
Boglarka Asztalos
Boglarka Asztalos 
Member of Cabinet 
  +32 2 282 ​2470
 
Michael Jansen
Michael Jansen 
Senior Policy Advisor 
  +32 2 282 ​2382
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann 
Personal assistant to the Secretary General 
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare  
Team assistant 
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune  
Team assistant  
  +32 2 282 2481
 
Marcial Mendez Magan
Marcial Mendez Magan 
Team assistant 
  +32 2 282 2232
 
Projevy
No results.
Zprávy
No results.