Generální tajemník: Petr Blížkovský

Petr Blížkovský ​

Generální tajemník Evropského výboru regionů má celkovou odpovědnost za přípravu postupů a provádění rozhodnutí přijatých statutárními orgány, jimiž jsou plenární shromáždění, předsednictvo, Konference předsedů a sám předseda. V rámci řízení sekretariátu dohlíží na podporu poskytovanou členům, kteří zastupují více než milion volených místních a regionálních politiků z celé EU.

Generální tajemník rovněž napomáhá předsedovi v jeho úkolech, k nimž patří zastupovat zájmy VR vůči ostatním orgánům a institucím EU a řídit každodenní administrativní činnosti, služby poskytované členům a činnosti týkající se politik, rozpočtu a komunikace.


Curriculum vitae
 

Aktuální zprávy
Projevy
No results.
Můj tým

Kontakt na kabinet Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Projevy
No results.