Mediální centrum  

Mediální centrum přináší nejnovější zprávy z Evropského výboru regionů. Tiskové zprávy, příspěvky v sociálních médiích, videa či fotografie – můžeme vám pomoci nalézt to, co potřebujete, abyste měli vždy aktuální informace.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
Oživení EU nebude účinné bez silné politiky soudržnosti, rozvíjené ve skutečném partnerství s evropskými městy a regiony
Oživení EU nebude účinné bez silné politiky soudržnosti, rozvíjené ve skutečném partnerství s evropskými městy a regiony
Press release | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Krize COVID-19 ukázala, že politika soudržnosti je nyní potřebnější než kdy předtím a je třeba ji využít k posílení odolnosti v Evropě, k ochraně občanů a k oživení každého koutu Evropské unie ve prospěch všech tak, aby nikdo nezůstal opomenut. Alianci soudržnosti #CohesionAlliance , která je celounijní koalicí 12 000 signatářů prosazující silnější politiku soudržnosti, se od jejího vzniku v říjnu 2017 podařilo zabránit dramatickým rozpočtovým škrtům po roce 2020, udržet politiku soudržnosti pro všechny regiony v Unii a navrhnout jednodušší a pružnější pravidla. Na videokonferenci k novému zaměření koalice #CohesionAlliance obnovili její zakládající členové svůj závazek spojit síly a udržet politiku soudržnosti mezi prioritami EU. #CohesionAlliance bude dohlížet na to, aby členské státy důsledně uplatňovaly zásadu partnerství při koncepci a provádění politiky soudržnosti na období 2021–2027. Sladění nástrojů pro oživení se strukturálními fondy a vzájemné synergie mezi nimi jsou naprosto zásadním předpokladem dalšího postupu, chceme-li předejít nežádoucím překryvům a maximalizovat dopad evropských opatření. 
Související informace
Tým pro sociální média
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Matteo  Miglietta (IT, EN, FR))

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Audiovizuální služba
Fotoslužba