Environmentální prohlášení  

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropský výbor regionů (VR) jsou dvěma poradními institucemi Evropské unie. Oba výbory se při své poradní činnosti již dlouhá léta zabývají problematikou udržitelného rozvoje a boje proti změně klimatu. Odrážejí se však naše doporučení skutečně v naší každodenní práci?

V zájmu zaručení co největšího zohledňování životního prostředí výbory od roku 2008 usilují o systém environmentálního řízení, který je v souladu se systémem EMAS.

Share: