Европа в моя регион  

Тук може да откриете всичко за Европа във Вашия регион. Ще научите повече за това как местните и регионалните власти и представителите на Комитета на регионите в 28-те държавите членки служат на каузата за европейска интеграция и работят като „посланици на Европа“ по места!

ExtentedCQWP
Свързана информация