Комисия по природни ресурси (NAT)  

Компетентностите на Комисията по природни ресурси обхващат следните области на политиката:

Обща селскостопанска политика (ОСП) и развитие на селските райони

Горско стопанство, производство на храни

Обществено здравеопазване

Защита на потребителите

Обща политика в областта на рибарството

Политика в областта на морското дело

Гражданска защита

Туризъм

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Next Meetings

Head of Unit: Christof Kienel

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova, in charge of the general support to NAT work, Fisheries, Maritime Policy and Civil Protection

Administrators:

  • Anja Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection and Forestry
  • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development
  • Dimo Stoyanov, in charge of Fisheries, Maritime Policy and Civil Protection
  • Dorota Tomalak, in charge of Public Health and Tourism

Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work, Food Production, Consumer Protection, Public Health, Tourism
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development and Forestry


To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')


Свързана информация
Links