Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE)  

Компетентностите на комисия ENVE обхващат следните области:

Околна среда

Изменение на климата

Енергетика

Космически политики на Европейския съюз

Комисия ENVE координира и дейностите, свързани с Конвента на кметовете — инициатива с участието на местните и регионалните власти в борбата за по-добри политики в областта на климата и енергетиката.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Elisa Garosi

Assistant to the HoU: Livia Vaduva

Administrators:

Assistants:

  • Claudia Lollo, in charge of general support to ENVE work
  • vacant, in charge of general support to ENVE work
Свързана информация
Links