NAT 

Комисия по природни ресурси 

NAT logo

Комисия NAT обединява над 100 кметове, съветници и председатели на регионални съвети и се занимава с широк кръг от теми, свързани с развитието на селските райони, здравеопазването, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, гражданската защита, защитата на потребителите и туризма.

Програмата за селските райони за Европа и общественото здраве са водещите политически теми през настоящия мандат.

Изберете друга комисия на КР:
Съдържание

За нас 

За настоящия мандат бяха определени две основни области на политика, които се вписват в политическия приоритет на институцията „Изграждане на издръжливи общности“:

1. Програма за селските райони за Европа

КР отдавна призовава нуждите на селските райони да бъдат признати и посрещнати посредством подходяща политика на ЕС. За да се повиши привлекателността на селските райони като място за живеене и работа, е необходимо да се води борба с обезлюдяването, селските райони да се свържат с основните транспортни коридори на ЕС, да се гарантира универсално широколентово покритие и да се стимулира възстановяването им чрез по-добро координиране на общата селскостопанска политика, ЕСИ фондовете, Механизма за възстановяване и устойчивост и други програми на ЕС за финансиране в тази област.

Дългосрочната визия на Комисията за селските райони от юни 2021 г. за първи път осигурява всеобхватна рамка за постигането на тези цели. Освен това комисия NAT ще приложи механизма за проверка на въздействието върху селските райони за досиетата от нейната компетентност.

Селското стопанство е една от ключовите политики, които ще допринесат за изпълнението на програмата. Качеството на селскостопанските продукти в ЕС е сред основните добавени стойности на ОСП и едно от ключовите предимства на ЕС на световните пазари. Колективно прилаганите схеми за качество са неразделна част от културното, селскостопанското и кулинарното наследство на Европейския съюз. Тези схеми за качество представляват общо наследство, което трябва да бъде защитено и развивано.

Комисия NAT следи отблизо прилагането на новата ОСП на регионално равнище.

Комисия NAT работи в подкрепа на издръжливо и устойчиво селско стопанство с оглед на постигането на целите на Зеления пакт и укрепването на сигурността на европейското продоволствено снабдяване, особено по време на криза и недостиг на хранителни продукти.

2. Европейски​​ зд​равен съюз

Въпреки постиженията на регионите и градовете в борбата с пандемията, тяхната роля в изграждането на издръжливост на здравната система на Европа до голяма степен остава непризната. Ваксинационните кампании, скринингът на раковите заболявания, подготвеността и реакцията, издръжливостта на здравните системи, здравната информация и образование са само някои примери за ключови области, в които регионалните политики и практики са от значение. Основната цел на дейността на комисия NAT е да работи за по-видима роля на регионите в Европейския здравен съюз и неговите стълбове.

Комисия NAT ръководи приноса на КР за платформата на Конференцията за бъдещето на Европа.

В тясно сътрудничество с платформите RegHub и Fit4Future комисия NAT работи и в областта на трансграничното сътрудничество в здравеопазването, което е много чувствителен приоритет, особено по време на криза и извънредна здравна/хуманитарна ситуация в някои гранични региони.

Комисията по природни ресурси (NAT) е компетентна в следните области на политика:

1.Развитие на селските райони

2.Обществено здравеопазване

3.Селскостопанска политика и храни

4.Горско стопанство

5.Гражданска защита

6.Туризъм

7.Защита на потребителите

8.Морска политика (синя икономика и рибарство)

Последни новини

Заседания

Предходни заседания

Становища

Приети становища

Становища в процес на обсъждане

Проучвания

 • Repercussions of the agri-food crisis at local and regional level

  дата на публикуване: 20/10/2022Тема:Food productionAвтор:Tinatin Akhvlediani and Meryem Gökten CEPS) and Izabela Marcinkowska, Jan Bazyli Klakla and Delia Agostinelli (CASE)
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  дата на публикуване: 30/05/2022Тема:Rural developmentAвтор:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • How local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas

  дата на публикуване: 27/04/2022Тема:Agriculture, CultureAвтор:Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi, Simona Cavallini (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT)
 • Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  дата на публикуване: 25/08/2021Тема:Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020), Sustainable development, Public health, Consumer policy, Demographic changeAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • The impact of CAP on territorial development of rural areas

  дата на публикуване: 08/02/2021Тема:Agriculture, Rural developmentAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  дата на публикуване: 13/01/2021Тема:Public healthAвтор:Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Regional health policy responses to the COVID crisis

  дата на публикуване: 07/10/2020Тема:Public healthAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions

  дата на публикуване: 06/10/2020Тема:Public healthAвтор:Rossella Soldi and Dionne Kringos (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • The role of local and regional authorities in making food systems more sustainable

  дата на публикуване: 18/09/2020Тема:Agriculture, Food productionAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Evaluation of the impact of the current CAP on the agriculture of developing countries

  дата на публикуване: 20/09/2019Тема:Agriculture, Development cooperationAвтор:Alan Matthews and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Consumer Protection

  дата на публикуване: 21/12/2018Тема:Consumer policyAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Sustainable Forest Management in Regions

  дата на публикуване: 27/07/2018Тема:Environment policy, ForestryAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • Sustainable public procurement of food

  дата на публикуване: 19/04/2018Тема:Food production, Sustainable development, Public procurementAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Mid-term evaluation of the first priority domain of the European Action Plan for Organic Food and Farming

  дата на публикуване: 28/02/2018Тема:Food production, Rural development, AgricultureAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • The management of health systems in the EU Member States – The role of local and regional authorities

  дата на публикуване: 12/11/2017Тема:Public healthAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l) and Cecilia Odone.
 • The management of health systems in the EU Member States

  дата на публикуване: 01/01/2017Тема:Climate change policy, Future of EuropeAвтор:Rossella Soldi
 • Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy

  дата на публикуване: 29/11/2016Тема:Rural developmentAвтор:Rosella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Implementation of the Sendai Framework at the EU level: the take-up of resilience measures by Local and Regional Authorities

  дата на публикуване: 06/10/2016Тема:Disaster preventionAвтор:Rossella Soldi (main author) (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece).
 • Developing Blue economy through better methodology for assessment on local and regional level

  дата на публикуване: 28/09/2016Тема:Fisheries and maritime affairsAвтор:Alexander Charalambous (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Evaluation of the Market Responsibility Programme put forward by the European Milk Board taking 2014 as a test year

  дата на публикуване: 22/05/2016Тема:Food production, AgricultureAвтор:Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd., Greece
 • Mapping of the disadvantaged areas for milk production in Europe

  дата на публикуване: 22/05/2016Тема:Food production, AgricultureAвтор:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l. & Living Prospects Ltd.)
 • Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities

  дата на публикуване: 05/06/2014Aвтор:Progress Consulting S.r.l. and Living Prospects Ltd.
 • Health in the Regions - Cross Border Health Care: Harmonization in European Regions

  дата на публикуване: 31/12/2011Aвтор:European Institute of health of the European Academy of Sciences and Arts

Състав

 • portrait of Isilda Maria Prazeres GOMESIsilda Maria Prazeres GOMESПредседател@IsildaCor
 • portrait of Radim SRŠEŇRadim SRŠEŇПърви заместник-председател
 • portrait of Willy BORSUSWilly BORSUSВтори заместник-председател

​Secretariat

Head of Unit: Serafino NARDI ​

Deputy head of unit: Dorota T​omalak, also in charge of Health policies and tourism (Team B)

Central Assistant to the Unit: Susanna Sjöström, in charge of meetings' organization

 

Administrators:

 • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy (Team A)
 • Anemarija Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection, Blue Economy and Forestry (Team A)
 • Klaus Boele, in charge of Rural Agenda (Team A)
 • Sirle Mere, in charge of Civil Protection and relations with UNDRR (Team B)

Assistants:

 • Livideanu Simona Elena, support to Team A
 • Luca Venosta,  support to Team B
 • Michele Bandiera​ (Trainee Blue Book), in charge of the general support to NAT work and communication​

Мултимедийни материали

EU organic awards: apply now!

 

Вижте повече

 • EU organic awards: apply now!
  EU organic awards: apply now!
 • Summit 2022 - Round tables: Rural revival
  Summit 2022 - Round tables: Rural revival
 • Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
  Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
 • Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks
  Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks

Liveblog

За контакт

Споделяне:
 
Back to top