ENVE 

Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) отговаря за координирането на работата на Комитета на регионите в области, свързани с Европейския зелен пакт, които включват околната среда, биологичното разнообразие, кръговата икономика и нулевото замърсяване, изменението на климата, енергетиката и космическата политика. Комисията отговаря и за работната група „Зеленият пакт на местно равнище“ и други мрежи и платформи като националните посланици на Конвента на кметовете, посланиците на Пакта за климата от КР и Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване. На световно равнище Комисията играе водеща роля в участието на КР в конференциите на ООН за изменението на климата и биологичното разнообразие.

Изберете друга комисия на КР:
Съдържание

За нас

Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) отговаря за подготовката и предоставянето на необходимите ресурси и инструменти, които позволяват на Комитета да изпълнява пълноценно консултативната си роля в законодателния и политическия процес на ЕС.

Комисия ENVE подкрепя изготвянето на политическите послания на КР в областите, свързани с Европейския зелен пакт, като: 

 • Изменение на климата
 • Енергетика
 • Космически политики на Европейския съюз
 • Биологично разнообразие
 • Кръгова икономика
 • Нулево замърсяване

Нашият екип помага на членовете да изготвят становищата на комисия ENVE, подпомага политическия процес в рамките на Бюрото и пленарните сесии и отговаря за подкрепата на последващите действия и дейностите за оценка на въздействието. Той отговаря за организирането на заседанията на комисията и изнесени прояви в съответните области на политика.

Дейности

Работна група „Зеленият пакт на местно равнище“

Комисия ENVE координира и работната група „Зеленият пакт на местно равнище“. Тази инициатива, в която участват няколко комисии на Европейския комитет на регионите, има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и планът за възстановяване от COVID-19 намират израз в пряко финансиране за градовете и регионите и осезаеми проекти за всяка територия. Комисия ENVE допринася и за свързаната с инициативата кампания „Зеленият пакт на местно равнище“.

Работна група 3

Комисия ENVE отговаря за координирането на Работна група 3, която подкрепя работната група „Зеленият пакт на местно равнище“. Основната цел на Работна група 3 е осигуряването на инструмент за координация между всички комисии, политически групи и службите за комуникация. По този начин Работна група 3 осигурява последователност в законодателната дейност на КР в областта на Зеления пакт и ефективна комуникация във връзка с нея.

Други мрежи и платформи

Комисия ENVE отговаря и за дейностите, свързани с  Конвента на кметовете, инициатива на местните и регионалните власти в контекста на усилията за подобряване на политиките в областта на климата и енергетиката.

Комисия ENVE се ангажира в подкрепа на  Европейския пакт за климата, който има за цел да предостави по-големи възможности и влияние на гражданите за изграждането на по-екологична Европа. Членовете на КР са поканени да се присъединят към тази инициатива като посланици на Пакта за климата от КР. Чрез проекта си CoR 4 Climate Pact (КР за Пакта за климата) КР подкрепя посланиците на Пакта за климата от КР при провеждането на посветени на климата местни прояви за повишаване на осведомеността и ускоряване на действията в областта на климата на местно равнище.

Комисия ENVE отговаря за съвместното управление на  Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване заедно с Европейската комисия. Платформата беше създадена, за да спомогне за постигането на амбицията за нулево замърсяване в диалог с участници от различни общности и области на компетентност, включително местните и регионалните власти.

Дейността на комисия ENVE на световно равнище

На световно равнище комисия ENVE играе водеща роля в участието на КР в конференциите на ООН за изменението на климата и биологичното разнообразие. Комисия ENVE отговаря за координирането на делегацията на КР на Конференциите на страните по РКООНИК (COP), последната от които (COP26) се проведе в Глазгоу през 2021 г.  Освен това комисия ENVE координира приноса на КР към конференциите на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие. В този контекст следва да се открои участието на КР в изготвянето на Декларацията от Единбург относно глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г., като един от последните примери, които изтъкват значението на многостепенното управление на световно равнище.

Последни новини

Заседания

Следващи заседания

Предходни заседания

Становища

Приети становища

Становища в процес на обсъждане

Проучвания

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  дата на публикуване: 06/09/2023Тема:EU energy policy, Green DealAвтор:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  дата на публикуване: 28/04/2023Тема:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAвтор:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  дата на публикуване: 06/12/2022Тема:Climate change policy, Green DealAвтор:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  дата на публикуване: 19/09/2022Тема:Green DealAвтор:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  дата на публикуване: 26/04/2022Тема:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAвтор:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  дата на публикуване: 13/01/2022Тема:Green Deal, EqualityAвтор:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  дата на публикуване: 10/05/2021Тема:Environment policy, Climate change policy, Green DealAвтор:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  дата на публикуване: 31/03/2021Тема:Climate change policyAвтор:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  дата на публикуване: 03/02/2021Тема:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAвтор:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  дата на публикуване: 15/12/2020Тема:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAвтор:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  дата на публикуване: 06/10/2020Тема:Circular economyAвтор:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  дата на публикуване: 16/09/2020Тема:Climate change policy, Green DealAвтор:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  дата на публикуване: 16/09/2020Тема:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAвтор:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  дата на публикуване: 27/03/2020Тема:Water policyAвтор:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  дата на публикуване: 19/03/2020Тема:BiodiversityAвтор:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  дата на публикуване: 11/02/2020Тема:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAвтор:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  дата на публикуване: 27/09/2019Тема:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAвтор:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  дата на публикуване: 19/09/2019Тема:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAвтор:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  дата на публикуване: 15/04/2019Тема:Environment policyAвтор:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  дата на публикуване: 24/10/2018Тема:Water policyAвтор:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  дата на публикуване: 25/09/2018Тема:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAвтор:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  дата на публикуване: 31/07/2018Тема:Environment policyAвтор:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  дата на публикуване: 14/06/2018Тема:Environment policy, Waste policyAвтор:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  дата на публикуване: 30/05/2018Тема:BiodiversityAвтор:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  дата на публикуване: 08/10/2017Тема:Environment policyAвтор:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  дата на публикуване: 14/09/2017Тема:Climate change policyAвтор:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  дата на публикуване: 24/01/2017Тема:Energy efficiency, market and technologyAвтор:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  дата на публикуване: 22/12/2016Тема:Climate change policyAвтор:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  дата на публикуване: 25/10/2016Тема:Climate change policyAвтор:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  дата на публикуване: 29/06/2016Тема:Energy efficiency, market and technologyAвтор:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  дата на публикуване: 16/06/2016Тема:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAвтор:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  дата на публикуване: 21/04/2015Тема:BiodiversityAвтор:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  дата на публикуване: 07/09/2014Aвтор:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  дата на публикуване: 11/06/2014Aвтор:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  дата на публикуване: 11/06/2014Aвтор:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  дата на публикуване: 17/07/2013Aвтор:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  налични езици (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. Čeština(174,86 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. dansk(73,08 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. Deutsch(72,89 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. español(71,43 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. eesti(71,94 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. suomi(71,92 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. français(74,02 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. magyar(167,58 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. italiano(74,4 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. lietuvių(173,86 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180,03 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Изтегляне
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка? Научете защо го няма.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  дата на публикуване: 01/06/2013Aвтор:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  дата на публикуване: 31/05/2013Aвтор:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  дата на публикуване: 09/04/2011Aвтор:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  налични езици (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Изтегляне
   Adaptation to Climate Change
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка? Научете защо го няма.

Състав

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIПредседател@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐПърви заместник-председател
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYВтори заместник-председател

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events
 • Félix MAILLY, GDGL Handbook (biodiversity) and support team​

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​

Мултимедийни материали

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Вижте повече

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

За контакт

Споделяне:
 
Back to top