Комисии 

Шест тематични комисии извършват законодателната дейност на Европейския комитет на регионите, която обхваща широк кръг от области, засягащи местните и регионалните власти.

В комисиите членовете на КР изготвят становища относно законодателните предложения и инициативи на ЕС и обсъждат други въпроси, свързани с работата на над един милион местни политици в Европа.


 • civex banner

  CIVEX

  The Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) is responsible for coordinating the Committee of the Regions' work on issues which include the future of Europe, justice and home affairs such as migration and integration, fundamental rights and freedoms, better regulation and active subsidiarity, and broader institutional issues. The commission also intensively deals with the Union's external dimension, focusing on neighbourhood and enlargement countries as well as on development cooperation from a local and regional angle.​

  Read more
 • COTER logo

  COTER

  Освен политиката на сближаване комисия COTER следи отблизо многогодишната финансова рамка и бюджета на ЕС, както и транспортната политика, териториалното развитие, трансграничното сътрудничество, териториалното планиране и градските въпроси.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, Economic Governance and European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), Internal Market and Digital Single Market. Its activities also encompass Economic and Monetary Policy, Taxation policy, International Trade and Tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) отговаря за координирането на работата на Комитета на регионите в области, свързани с Европейския зелен пакт, които включват околната среда, биологичното разнообразие, кръговата икономика и нулевото замърсяване, изменението на климата, енергетиката и космическата политика. Комисията отговаря и за работната група „Зеленият пакт на местно равнище“ и други мрежи и платформи като националните посланици на Конвента на кметовете, посланиците на Пакта за климата от КР и Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване. На световно равнище Комисията играе водеща роля в участието на КР в конференциите на ООН за изменението на климата и биологичното разнообразие.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  Комисия NAT обединява над 100 кметове, съветници и председатели на регионални съвети и се занимава с широк кръг от теми, свързани с развитието на селските райони, здравеопазването, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, гражданската защита, защитата на потребителите и туризма. Програмата за селските райони за Европа и общественото здраве са водещите политически теми през настоящия мандат.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Споделяне:
Back to top