Мрежа от регионални центрове  

Banner  

Стартирането на RegHub 2.0 е в ход

Крайният срок за кандидатстване за членство в RegHub 2.0 изтече и понастоящем тече процедурата за подбор.

Както и при стартирането на пилотния проект през 2018 г., големият брой подадени кандидатури за членство в RegHub 2.0 потвърди интереса на регионалните и местните власти към проекта в целия ЕС и може да се счита за силен вот на доверие в бъдещето на мрежата. Благодарим на всички кандидати за проявения интерес към RegHub 2.0.

Новият списък на центровете e публикуван тук​ и очакваме стартирането на RegHub 2.0 през новата година!​

Кои са регионалните центрове?

Подборът на регионалните центрове беше въз основа на три критерия: географски баланс, политическа и административна ангажираност и опит във връзка с изпълнението на политиките на ЕС. Поради изненадващо големия брой качествени кандидатури КР реши да увеличи броя на членовете и към момента в проекта участват 36 центъра по време на пилотния етап (2019—2020 г.). В дългосрочен план целта на пилотната дейност е да се създадат условия за по-широка мрежа, която да започне дейност от 2021 г., да бъде отворена за всички желаещи да участват в нея региони на ЕС и да обхваща всички области на политиката, за които е от значение да се осигури обратна информация на местно и регионално равнище.

Членове на RegHub

Нашата нова интерактивна карта Ви дава възможност да получите мигновена представа за всички региони, включени в мрежата RegHub. Освен това на нея са показани координатите за връзка на всеки един от нашите регионални центрове: отидете на „Подробна информация и участващи региони“, за да видите членовете на КР, които представят участващите региони.

map
 

 
 

За контакт:
Rainer Steffens
Европейски комитет на регионите
Тел.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Свързана информация
Линкове