Комисия по природни ресурси (NAT)  

Компетентностите на Комисията по природни ресурси обхващат следните области на политиката:

Обща селскостопанска политика (ОСП) и развитие на селските райони

Горско стопанство, производство на храни

Обществено здравеопазване

Защита на потребителите

Обща политика в областта на рибарството

Политика в областта на морското дело

Гражданска защита

Туризъм

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Serafino NARDI​ | Twitter account

Deputy head of unit: Dorota Tomalak

Assistant to the HoU: Agnès PHILIPPART

Administrators:

  • ​​​Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development​, Food production and Forestry
  • Anemarija Kosjek, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development, Food production, Consumer Protection and Blue Economy
  • Klaus Boele, in charge of Rural Development
  • Sirle Mere, in charge of Civil Protection, Tourism and relations with UNDRR

  Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work (on leave)
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development, Food production, Forestry, Consumer Protection and Blue Economy, Group of Communicators
  • Luca Venosta, in charge of the general support to NAT work, Health and Resilience
  • Davide Veardo (Trainee Blue Book), in charge of the general support to NAT work​, Health and Resilience (COVID related proposals, vaccination campaign)

  To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')​