Годишен регионален и местен барометър на ЕС 

12 октомври 2021 г. 

House and someone walking in the street
Как се възстановява от пандемията Вашият регион? Извлича ли ползи от цифровата революция? Как помага Вашият град за постигането на напредък по отношение на екологичния преход? Какво мислят регионалните и местните политици за отношенията си с националното правителство и ЕС и върху кои предизвикателства биха искали ЕС да постави акцент? Проследете тазгодишната оценка на състоянието на европейските региони и градове от Апостолос Цицикостас, председател на Европейския комитет на регионите и управител на Централна Македония.
Съдържание
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Ако не измерваме състоянието на нашите региони и градове, не можем да разберем състоянието на нашия Съюз. Само като отмерваме импулса на нашите общности, можем да решим колко ефективен е ЕС по места и какво трябва да направи ЕС, за да помогне на своите граждани.

​Разбиране на Европа от местна гледна точка

Речта #EURegionalBarometer се основава на годишния регионален и местен барометър на ЕС — доклад на Европейския комитет на регионите въз основа на оригинални проучвания, както и на академични изследвания и принос от други публични източници.

Барометърът представя моментна картина на най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в целия Съюз, и спомага за вземането на информирани решения за политиките на ЕС. Той също така напътства Европейския комитет на регионите при изпълнението на политическите му приоритети за периода 2020—2025 г.: доближаване на Европа до хората, изграждане на устойчиви общности и насърчаване на сближаването (ориентирани към местните условия политики) като основна ценност на ЕС.

През 2020 г. Барометърът представи цялостен анализ на въздействието на COVID-19 в цяла Европа и направи оценка на водещата роля на местните и регионалните власти в усилията за преодоляване на здравната и икономическата криза.

Година и половина след пандемията регионите и градовете понастоящем насочват вниманието си към гарантирането на справедливо и бързо икономическо и социално възстановяване. #EURegionalBarometer за 2021 г. представя актуализиран преглед на широк кръг въпроси, които ще определят успеха на усилията за възстановяване в нашите региони и градове: от здравеопазването до миграцията, от Зеления пакт до цифровата трансформация и от икономическото и социалното сближаване до укрепването на европейската демокрация.

Анкета: местните политици относно бъдещето на Европа

Тази година регионалният и местен барометър на ЕС включва първото по рода си допитване до местните и регионалните политици от всяка от 27-те държави — членки на ЕС. Анкетата за местните политици от ЕС и бъдещето на Европа, проведена от IPSOS, ще предостави информацията, необходима за преосмисляне на европейското управление с по-голяма степен на приобщаване и демократичност.

Прочетете повече​

Доклади

Предишни издания

Споделяне:
 
Back to top