Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE)  

Компетентностите на комисия ENVE обхващат следните области:

Околна среда

Изменение на климата

Енергетика

Космически политики на Европейския съюз

Комисия ENVE координира и дейностите, свързани с Конвента на кметовете — инициатива с участието на местните и регионалните власти в борбата за по-добри политики в областта на климата и енергетиката.

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Elisa GAROSI

Deputy Head of Unit: Gianluca SPINACI

Assistant to the HoU: Livia VADUVA

Administrators:

Commission Assistants:

  • Claudia Lollo, in charge of general support to ENVE work, Climate change and Energy
  • Sara Milano, in charge of general support to ENVE work, Environment