Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE)  

Компетентностите на комисия ENVE обхващат следните области:

Околна среда

Изменение на климата

Енергетика

Космически политики на Европейския съюз

Комисия ENVE координира и дейностите, свързани с Конвента на кметовете — инициатива с участието на местните и регионалните власти в борбата за по-добри политики в областта на климата и енергетиката.

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Elisa GAROSI

Deputy Head of Unit:Gianluca SPINACI

Assistant to the HoU: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):