Комисия по икономическа политика (ECON)  

Правомощията на Комисията по икономическа политика обхващат следните области:

 • Вътрешен пазар и цифров единен пазар
 • Данъчна политика
 • Икономическа и парична политика
 • Икономическо управление и европейски семестър
 • Индустриална политика и Четвърта индустриална революция
 • Конкуренция и политика в областта на държавните помощи
 • Международна търговия и тарифи (включително въпроси, свързани със СТО)
 • Местни/регионални финанси и инвестиции
 • Обществени поръчки
 • Обществени услуги
 • Политика за МСП и предприемачество
 • Публични инвестиции
 • Управление на целите за устойчиво развитие (ЦУР)

Секретариатът на комисия ECON отговаря за схемата за присъждане на отличието Предприемчив европейски регион (ПЕР) с което се награждават регионите в ЕС с най-убедителна, авангардна и перспективна визия за бъдещо развитие и иновативна стратегия в областта на предприемаческата политика.

Секретариатът на комисия ECON отговаря за Мрежата от регионални центрове за преглед на изпълнението на политиките на ЕС (RegHub)​. RegHub е платформа, която предоставя възможност на местни и регионални участници да провеждат консултации за обмен на опит по отношение на прилагането на политиките на ЕС.

Секретариатът на комисия ECON управлява Платформата за широколентов достъп, която представлява съвместна инициатива на Европейския комитет на регионите (КР) и Европейската комисия за подпомагане на разпространението на широколентовия достъп във всички европейски региони.

Освен това комисия ECON играе водеща и координираща роля в отношенията между КР и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)​, които обхващат широк кръг от действия и области на политиката.

И накрая, чрез анкети, проучвания и анализи секретариатът на комисия ECON помага на членовете си да наблюдават настоящите тенденции в европейските градове и региони, както и да установяват добрите практики в политиките. ​


Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Свързана информация