Комисия по икономическа политика (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Компетентностите на Комисията по икономическа политика обхващат следните области:

Промишлена политика

Политика за МСП

Икономическа и парична политика

Икономическо управление, европейски семестър

Вътрешен пазар

Международна търговия и тарифи

Обществени поръчки, конкуренция и политика в областта на държавните помощи

Платформата на КР за наблюдение и Предприемчиви европейски региони (ПЕР) помагат на членовете на ECON да следят настоящите тенденции и предизвикателства и да установяват добрите практики.

Многостранната платформа на високо равнище по въпросите на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) подкрепя и съветва Европейската комисия по въпросите за прилагането на ЦУР. Тя да възможност на КР да намери общ език с всички други заинтересовани страни и предлага препоръки за устойчив ЕС. Приносът на КР се координира от комисия ECON.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

  • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
  • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
  • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
  • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
  • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
  • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
  • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
  • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
  • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Свързана информация
Links