Комисия по икономическа политика (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Компетентностите на Комисията по икономическа политика обхващат следните области:

 • Промишлена политика
 • Политика за МСП
 • >Икономическа и парична политика
 • Икономическо управление, европейски семестър
 • Вътрешен пазар
 • Международна търговия и тарифи
 • Обществени поръчки, конкуренция и политика в областта на държавните помощи
​​

Изследванията, проучванията и анализите на комисия ECON , както и Предприемчиви европейски региони (ПЕР) помагат на членовете на ECON да следят настоящите тенденции и предизвикателства и да установяват добрите практики.

Многостранната платформа на високо равнище по въпросите на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) подкрепя и съветва Европейската комисия по въпросите за прилагането на ЦУР. Тя да възможност на КР да намери общ език с всички други заинтересовани страни и предлага препоръки за устойчив ЕС. Приносът на КР се координира от комисия ECON.

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Свързана информация
Links