Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER)  

Компетентностите на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) обхващат следните области:

Икономическо, социално и териториално сближаване

Структурни фондове и териториално устройство

Селищна политика и жилищно настаняване

Транспорт и трансевропейски транспортни мрежи

Макрорегиони, териториално сътрудничество и регионални статистически данни и показатели

Годишен бюджет на ЕС, многогодишна финансова рамка и местни и регионални финанси

Секретариатът на комисия COTER отговаря и за официалния регистър на ЕС за ЕГТС и за управлението на платформата на ЕГТС , която обединява политическите и техническите представители на всички съществуващи ЕГТС, както и ЕГТС в процес на изграждане.

Освен това комисия COTER отговаря за оценките на териториалното въздействие на КР. Оценките на териториалното въздействие предоставят на докладчиците на КР анализ на потенциалното териториално въздействие на законодателните предложения на ЕС.

Съвместните дейности на КР и ОИСР – в области като качеството на публичните инвестиции, децентрализацията или развитието на регионите, градовете и селските райони – също се управляват от комисия COTER. Основната цел на сътрудничеството е да се укрепи политическият диалог между ОИСР и местните и регионалните органи на самоуправление в ЕС и в крайна сметка да се подобрят публичните политики, които повишават икономическото и социалното благосъстояние на хората.

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm