Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Компетентностите на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) обхващат следните области:

Икономическо, социално и териториално сближаване

Структурни фондове и териториално устройство

Селищна политика и жилищно настаняване

Транспорт и трансевропейски транспортни мрежи

Макрорегиони, териториално сътрудничество и регионални статистически данни и показатели

Годишен бюджет на ЕС, многогодишна финансова рамка и местни и регионални финанси

Секретариатът на комисия COTER отговаря и за официалния регистър на ЕС за ЕГТС и за управлението на платформата на ЕГТС , която обединява политическите и техническите представители на всички съществуващи ЕГТС, както и ЕГТС в процес на изграждане.

Освен това комисия COTER отговаря за оценките на териториалното въздействие на КР. Оценките на териториалното въздействие предоставят на докладчиците на КР анализ на потенциалното териториално въздействие на законодателните предложения на ЕС.

Съвместните дейности на КР и ОИСР – в области като качеството на публичните инвестиции, децентрализацията или развитието на регионите, градовете и селските райони – също се управляват от комисия COTER. Основната цел на сътрудничеството е да се укрепи политическият диалог между ОИСР и местните и регионалните органи на самоуправление в ЕС и в крайна сметка да се подобрят публичните политики, които повишават икономическото и социалното благосъстояние на хората.

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Nicole De Vos (interim), in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities General Support to COTER Secretariat General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Свързана информация
Links