Председателски съвет 

Председателският съвет се състои от председателя, първия заместник - председател и председателите на всички политически групи. Той подготвя работата и улеснява търсенето на политически консенсус за решенията, които трябва да бъдат взети от другите съставни органи (Пленарната асамблея, Бюрото и комисиите).

Председателският съвет заседава преди всяко заседание на Бюрото, обикновено в същия ден. Организират се и извънредни заседания в Брюксел или в чужбина, по-специално два пъти годишно в държавата от ЕС, която председателства Съвета на ЕС.

Съдържание

Какъв е неговият състав?

Председателският съвет се състои от: 

  • Председателя 
  • Първия заместник-председател 
  • Председателите на политическите групи 

Председателите на политическите групи могат да бъдат представлявани от други членове на своите групи.

Какви са задачите на Председателския съвет?

Председателският съвет обсъжда всеки въпрос, поставен за разглеждане от председателя, с цел да подготви и улесни постигането на политически консенсус относно решенията, които следва да бъдат взети от другите органи на Комитета. В комуникацията си с Бюрото председателят би следвало да докладва за обсъжданията, проведени на заседанието на Председателския съвет.

Каква е продължителността на политическия мандат на Председателския съвет?

Също както председателят и Бюрото, Председателският съвет има мандат от две години и половина.

Документи

Share:
Back to top