Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Компетентностите на комисия CIVEX обхващат следните области:

Пространство на свобода , сигурност и правосъдие

Имиграционна политика, политика в областта на убежището и визова политика

Харта на основните права на ЕС

Активно гражданство

Децентрализация

Конституционни въпроси

Управление, по-добро законотворчество, субсидиарност и пропорционалност

Външни отношения, включително административно външно сътрудничество и изграждане на капацитет

Международни договори и преговори, тероризъм и граничен контрол

Политика за съседство (включително Източното партньорство и Евро-Средиземноморско сътрудничество), децентрализирано сътрудничество за развитие и въпроси, свързани с разширяването на Е C

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme