Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Компетентностите на комисия CIVEX обхващат следните области:

Пространство на свобода , сигурност и правосъдие

Имиграционна политика, политика в областта на убежището и визова политика

Харта на основните права на ЕС

Активно гражданство

Децентрализация

Конституционни въпроси

Управление, по-добро законотворчество, субсидиарност и пропорционалност

Външни отношения, включително административно външно сътрудничество и изграждане на капацитет

Международни договори и преговори, тероризъм и граничен контрол

Политика за съседство (включително Източното партньорство и Евро-Средиземноморско сътрудничество), децентрализирано сътрудничество за развитие и въпроси, свързани с разширяването на Е C

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Silke Tönshoff

Assistant to the HoU: Fernanda Rondao Brito

Webmaster:  Piotr Grzebielec  in charge of WG Western Balkans

Administrators:

 • Katerina STAMATI, Coordinator Constitutional Affairs and in charge of migration and election observation
 • Monika WEYMANN, in charge of EU citizenship, better regulation and governance
 • Oskar WHYTE,  in charge of better regulation and subsidiarity
 • Kristina CHARRAD, in charge of subsidiarity and migration
 • Paulo ROCHA TRINDADE, in charge of migration, fundamental rights and future of the EU treaties
 • Milica NEACSU, Coordinator External Relations – East and in charge of CORLEAP, Eastern Partnership and JCC FYROM
 • Gudrun NIEDORF, Coordinator External Relations – South and in charge of ARLEM, Euromed and Division of powers
 • Tatiana DIMITROVA, in charge of ARLEM, Euromed and decentralised cooperation for development
 • Darja GONTSAROVA, in charge of Task Force Ukraine, Eastern Partnership and CORLEAP
 • Alfonso ALCOLEA MARTINEZ, in charge of decentralised cooperation for development including Libya and the European Portal for Decentralised Cooperation, JCC Montenegro
 • Victor TILEA, in charge of ARLEM, Euromed, WG Turkey and Division of Powers
 • Simona-Elena LIVIDEANU, in charge of security and fundamental rights

Assistants:

 • Efterpi KOUTSI, in charge of support to CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions, WG Turkey
 • Daniel FERNANDEZ BUCKLEY, in charge of support to CIVEX commission meetings, subsidiarity, REFIT and to multilevel governance
 • Viliam CIERNY, in charge of general support for CORLEAP, Task Force Ukraine, JCC Serbia, relations with the Congress
 • Andrea PARTOUNE, in charge of support to ARLEM, Euromed, Union for Mediterranean, decentralised cooperation, JCC FYROM
 • Luca VENOSTA, in charge of support to enlargement, decentralised cooperation including the Assises of Decentralised Cooperation, JCC Montenegro and ARLEM
Свързана информация