Работна група за Украйна  

Създадена през 2015 г. от Европейския комитет на регионите, Работната група за Украйна има за цел да засили двустранните отношения и да осигури както политическа, така и техническа подкрепа, така че украинските партньори да постигнат добро управление на всички равнища.

През март 2018 г. беше стартирана инициатива за партньорско сътрудничество с подкрепата на програмата U-LEAD и нейния изпълнител Германската агенция за развитие GIZ.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Съдържание

​К​​ак функционира Работната група?

Работната група за Украйна беше създадена от Бюрото на КР на 12 февруари 2015 г. по искане от украинската страна, след като в Украйна беше поставено началото на сложна реформа за децентрализация.

Оттогава Работната група се е срещала четири пъти последователно в Брюксел и в Украйна. По време на заседанията членовете обменят опит относно процеса на децентрализация като цяло, реформата на публичната администрация, хоризонтални въпроси, свързани с правилното функциониране на МРВ в Украйна (изготвяне на политики, социални и икономически аспекти, принципи на правовата държава и добро управление), както и относно регионалното и местното измерение на процеса на прилагане на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

Дейностите на Работната група допринесоха и за дейността на групата за подкрепа на Украйна на Европейската комисия и бяха обвързани с работата на делегацията на Европейския парламент в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна.

Работната група се стреми да:

  • предоставя подкрепа на процеса на реформа като извършва обмен на опит и добри практики в областта на децентрализацията, разделението на властите и прехвърлянето на отговорностите;
  • стимулира дебата на местно равнище, с организации на гражданското общество, представители на правителството и други заинтересовани страни;
  • отговаря на потребностите на украинските местни и регионални власти като предлага експертните познания на членовете на КР.

Работата на Работната група еволюира в течение на годините от предлагане на обща консултативна помощ относно политиките към по-конкретни проекти, фокусирани върху изграждането на капацитет в подкрепа на реформата на публичната администрация. През 2017 г. с подкрепата на програмата на Европейската комисия „U-LEAD с Европа“ бяха определени първите пет местни партньорства между ЕС и Украйна. Проявата, с която беше открита партньорската инициатива, се проведе в Брюксел на 8 март 2018 г., на която за първи път се събраха избраните участници. С помощта на U-LEAD партньорите се споразумяха по плановете за действие за годината и определиха конкретни теми за сътрудничество: местно икономическо развитие, туризъм, енергийна ефективност, развитие на селските райони и участие на гражданите. На следващото заседание на Работната група, което ще се проведе в Киев на 25 септември 2018 г., заинтересованите страни ще обсъдят средносрочния напредък, постигнат в рамките на партньорското сътрудничество.​

Какъв е нейният състав?

Работната група се ръководи от председателя на Европейския комитет на регионите. Нейни членове са председателите на петте политически групи на КР.​

Последни новини

Мултимедийни материали

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Вижте повече

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

За контакт

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Споделяне :
 
Back to top