Работна група за Украйна  

Създадена през 2015 г. от Европейския комитет на регионите, Работната група за Украйна има за цел да засили двустранните отношения и да осигури както политическа, така и техническа подкрепа, така че украинските партньори да постигнат добро управление на всички равнища.

През март 2018 г. беше стартирана инициатива за партньорско сътрудничество с подкрепата на програмата U-LEAD и нейния изпълнител Германската агенция за развитие GIZ.


Как функционира Работната група?

Работната група за Украйна беше създадена от Бюрото на КР на 12 февруари 2015 г. по искане от украинската страна, след като в Украйна беше поставено началото на сложна реформа за децентрализация.

Оттогава Работната група се е срещала четири пъти последователно в Брюксел и в Украйна. По време на заседанията членовете обменят опит относно процеса на децентрализация като цяло, реформата на публичната администрация, хоризонтални въпроси, свързани с правилното функциониране на МРВ в Украйна (изготвяне на политики, социални и икономически аспекти, принципи на правовата държава и добро управление), както и относно регионалното и местното измерение на процеса на прилагане на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

Дейностите на Работната група допринесоха и за дейността на групата за подкрепа на Украйна на Европейската комисия и бяха обвързани с работата на делегацията на Европейския парламент в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна.

Работната група се стреми да:

  • предоставя подкрепа на процеса на реформа като извършва обмен на опит и добри практики в областта на децентрализацията, разделението на властите и прехвърлянето на отговорностите;
  • стимулира дебата на местно равнище, с организации на гражданското общество, представители на правителството и други заинтересовани страни;
  • отговаря на потребностите на украинските местни и регионални власти като предлага експертните познания на членовете на КР.

Работата на Работната група еволюира в течение на годините от предлагане на обща консултативна помощ относно политиките към по-конкретни проекти, фокусирани върху изграждането на капацитет в подкрепа на реформата на публичната администрация. През 2017 г. с подкрепата на програмата на Европейската комисия „U-LEAD с Европа“ бяха определени първите пет местни партньорства между ЕС и Украйна. Проявата, с която беше открита партньорската инициатива, се проведе в Брюксел на 8 март 2018 г., на която за първи път се събраха избраните участници. С помощта на U-LEAD партньорите се споразумяха по плановете за действие за годината и определиха конкретни теми за сътрудничество: местно икономическо развитие, туризъм, енергийна ефективност, развитие на селските райони и участие на гражданите. На следващото заседание на Работната група, което ще се проведе в Киев на 25 септември 2018 г., заинтересованите страни ще обсъдят средносрочния напредък, постигнат в рамките на партньорското сътрудничество.

Какъв е нейният състав?

Работната група се ръководи от председателя на Европейския комитет на регионите. Нейни членове са председателите на петте политически групи на КР.

Share: