Работна група „Украйна“ 

​Работна група „Украйна“ на КР беше създадена от Бюрото на КР през април 2020 г. под егидата на Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP) като продължение на бившата работна група за Украйна, създадена през 2015 г. Работната група има за цел да предоставя целенасочена политическа и техническа подкрепа на украинските партньори, за да им помогне да постигнат добро управление на всички равнища, да укрепят местната демокрация и да ускорят реформата в областта на децентрализацията.

С оглед на руското военно нашествие в Украйна работната група пое политическата си роля да формулира отговора на КР и да подкрепя нашите украински партньори в тези изключително трудни времена.

КР е солидарен с Украйна

Платформа за информация и подкрепа “Помощ за Украйна”

Съдържание

Партньорско сътрудничество

Работата на работна група „Украйна“ еволюира в течение на годините от предлагане на обща консултативна помощ относно политиките към по-конкретни проекти, фокусирани върху изграждането на капацитет в подкрепа на реформата на публичната администрация. През 2018 г. беше осъществена партньорска инициатива за сътрудничество с подкрепата на програмата U-LEAD. Пет двойки партньори от ЕС и Украйна работиха по проекти в областта на местното икономическо развитие, туризма, енергийната ефективност, развитието на селските райони и участието на гражданите. По време на заключителната проява на 13 февруари 2019 г. в Брюксел заинтересованите страни стигнаха до заключението, че целите на пилотната фаза на партньорското сътрудничество са били постигнати.

Следващата фаза на партньорското сътрудничество се проведе през 2022 г. с подкрепата на Инициативата на Европейския съюз за борба с корупцията (EUACI) и нейната концепция „Integrity Cities“ („Градове с интегритет“). Градовете обмениха опит в областта на борбата с корупцията и повишаването на прозрачността на местната публична администрация.

Какъв е съставът на работната група?

Работната група се ръководи от Александра Дулкиевич (ЕНП/PL) и се състои от 13 членове на КР. Те заседават поне два пъти годишно. Вж. членовете на работната група

Последни новини

Мултимедийни материали

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Вижте повече

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

За контакт

За повече информация можете да се свържете със секретариата на работна група „Украйна“ на КР на адрес:
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Споделяне:
 
Back to top