Оценки на териториалното въздействие  

Оценките на териториалното въздействие (ОТВ) имат за цел да предоставят на докладчиците на Комитета на регионите (КР) анализ на потенциалното териториално въздействие на законодателните предложения на ЕС.

След становището „Оценка на териториалното въздействие“ от 2013 г. Комитетът възнамерява да работи за утвърждаването на ОТВ като инструмент за по-доброто изготвяне на политики на ЕС, за да се вземат предвид потенциалните териториални въздействия на политиките и на законодателните предложения. Тази цел беше утвърдена допълнително и в Обновената стратегия за оценка на териториалното въздействие от 2015 г.

Дейностите на КР за ОТВ се управляват от секретариата на комисия COTER в тясно сътрудничество със секретариатите на други комисии.​

Документи

За контакт

Споделяне:
 
Back to top