Състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз 

9 октомври 2023 г. 

banner
© stock.adobe.com

На 9 октомври 2023 г. Комитетът на регионите ще публикува своя Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете като моментна снимка на най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в цяла Европа, и преглед на решенията по места, които спомагат за вземането на политическите решения на ЕС.

Докладът ще включва информация за начина, по който регионите и градовете се справят с кризи, като климатичните бедствия или войната на Русия срещу Украйна. Той ще покаже как регионите и градовете допринасят за дългосрочната трансформация на нашите общества с екологичния и цифровия преход, като същевременно укрепват сближаването. 

Съдържание

Разбиране на Европа от местна и регионална гледна точка

Въз основа на първоначални проучвания, възложени от Европейския комитет на регионите, както и на академични изследвания, приноса на други европейски институции и документация от публично достъпни източници, докладът предоставя факти и данни, предназначени за създателите на политики и съответните заинтересовани страни. Основните констатации и препоръки ще бъдат отразени в годишната реч за състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз, която ще бъде произнесена от председателя на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру на 9 октомври 2023 г.

Акцентът на тазгодишния доклад е върху най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в ЕС. От извънредни ситуации и кризи, като например климатичните бедствия, войната на Русия срещу Украйна или недостига на енергия, до дългосрочната трансформация чрез екологичния и цифровия преход, която същевременно укрепва сближаването, докладът ще предостави решения и идеи, събрани на местна почва.

Той ще бъде ориентиран към бъдещето и ще служи като прогнозно ръководство с оглед на изборите за Европейски парламент и следващия законодателен мандат на институциите на ЕС.

Докладът ще включва и „Регионалния и местен барометър“, който представя гледните точки на избраните представители от цяла Европа, анкетирани в партньорство с IPSOS. 

Регионален и местен барометър

В 27-те държави — членки на Европейския съюз, има над един милион избрани представители на регионално и местно равнище, които представляват много разнообразна палитра от избирателни райони на различни равнища на управление, включително федерални провинции, региони, провинции, области, окръзи или общини. Експресното проучване „Евробарометър“ ще предоставя на местните и регионалните представители в ЕС важна платформа, чрез която да споделят своите възгледи относно предизвикателствата и приоритетите на Европа.

Предишни издания

Споделяне:
 
Back to top