Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете  

На 10 октомври в Брюксел председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц произнесе първата по рода си реч, посветена на „Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете“. Изказването беше последвано от обсъждане с местни и регионални лидери от всички държави–членки на ЕС.

Речта на председателя Ламберц допринася за създаването на бъдещата програма на ЕС, представяйки преглед на настоящото положение на регионите и градовете в Съюза. В нея са очертани предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени местните правителства през следващите години.

Можете да следите за новини и в twitter: #SOTREG

Share: